Kurt E. Larsen

Professor og dr.theol.

Kurt E. Larsen er dr.theol. og tidligere sognepræst. Han arbejder som professor i kirke- og missionshistorie ved Menighedsfakultetet i Århus. Han har skrevet ph.d. om dansk kirkehistorie 1800-tallet og doktordisputats om perioden 1930-1960. Desuden har han i øvrigt beskæftiget sig indgående med de seneste tre hundrede års danske og amerikanske kirkelige forhold og traditioner.

Mest læste

Spørg

Hvordan forklarer jeg syndefaldet?

Hvordan forklarer jeg på bedst mulig vis, hvad syndefaldet er, og hvordan man kan komme ud af det, spørger en læser. Professor og dr.theol. Kurt E Larsen svarer

Hvorfor drog man på korstog?

Korsfarerne var vesteuropæere, der på pavens opfordring rejste mod det hellige land for at befri det fra muslimerne, skriver Kurt E. Larsen i kristendom.dks brevkasse

Hvad adskiller frikirker fra folkekirken?

Frikirker adskiller sig fra folkekirken ved eksempelvis læremæssige forskelle eller ønsket om at kunne prædike anderledes, skriver lektor og præst Kurt E. Larsen i kristendom.dks brevkasse

Spørg

Hvordan skal man forstå Luthers toregimentelære?

Hvad havde Martin Luthers toregimentelære og hans holdning til adskillelsen af stat og religion at sige i samtiden og op gennem enevælden, spørger en læser. Professor og dr. theol Kurt E. Larsen svarer og giver eksempler til videre læsning

Er Danmark et sekulært land?

Jeg vil kalde den danske model for et tolerant og liberalt samfund snarere end et sekulært, skriver lektor i kirkehistorie Kurt E. Larsen i kristendom.dks brevkasse

Hvordan påvirker folkekirken vores samfund?

At vi har et velfærdssamfund, har blandt andet den baggrund, at Danmark i århundreder har fået forkyndt budskabet om næstekærlighed, svarer lektor Kurt E. Larsen

Spørg

Hvilken betydning har løven?

Hvilken betydning har løven i kristendommen? Teologiprofessor Kurt E. Larsen svarer blandt andet, at der adskillige gange i Bibelen fortælles om episoder med løver

Hvilken funktion havde et afladsbrev?

Aflad var et begreb, der handlede om at fjerne de timelige straffe, der var pålagt i boden eller skriftemålet, skriver lektor i kirkehistorie Kurt E. Larsen i kristendom.dks brevkasse