Kurt E. Larsen

Professor og dr.theol.

Kurt E. Larsen er dr.theol. og tidligere sognepræst. Han arbejder som professor i kirke- og missionshistorie ved Menighedsfakultetet i Århus. Han har skrevet ph.d. om dansk kirkehistorie 1800-tallet og doktordisputats om perioden 1930-1960. Desuden har han i øvrigt beskæftiget sig indgående med de seneste tre hundrede års danske og amerikanske kirkelige forhold og traditioner.