Leif Kiil Sørensen

Redaktionssekretær

Cand.theol. fra Aarhus Universitet og journalist fra Danmarks Journalisthøjskole. Ansat på Kristeligt Dagblad siden 1995, først på Kirke & Tro-redaktionen og siden 2007 på debat- og kronikredaktionen.