Rasmus Kjeldahl

Børn og etik

Født 1965. Uddannet fra Landbohøjskolen som cand.agro. og ph.d. Har tidligere arbejdet på blandt andet Statens Jordbrugsøkonomiske Institut, i EU-Kommissionen og i Fødevareministeriet. Er i dag direktør for Børn Vilkår.