Kjeld Holm

Teolog og tidl. biskop

Mest læste

Refleksion

E-Boks er symbolet på systemets tyranni, som kun handler om effektivitet

Jeg har den største respekt for det danske sundhedsvæsen. Og jeg kan kun sige godt om kompetente læger, empatiske og professionelle sygeplejersker og muntre portører. Det er ikke her, det halter, det er derimod i den systemverden, der totalt dominerer livsverdenen, og hvis eneste succeskriterium er effektivitet, skriver tidligere biskop Kjeld Holm

Refleksion

Kjeld Holm: Vi er ved at miste fornemmelsen for ret og uret

Der er grund til at råbe vagt i gevær, når et flertal i Folketinget tilsidesætter magtfordelingens grundlag ved at bemyndige integrationsministeren til rent administrativt af fratage danske statsborgere deres statsborgerskab

Refleksion

Puritanerne er tilbage

Puritaneren ved altid, hvad der rigtigt, og hvad der er forkert. Også på andres vegne. Ofte sker det med henvisning til diverse videnskabelige undersøgelser, der ikke anfægtes. Men i det totalitære kan alt bevises, og tvivlen er kriminaliseret, skriver Kjeld Holm

Refleksion

Kjeld Holm: Jeg savner hæderlige politikere

Alting forandrer sig, men måske skulle vi være opmærksomme på, at der også er forhold i tilværelsen, som netop ikke forandrer sig, skriver tidligere biskop Kjeld Holm

Julekalender

Kjeld Holm: For mig har julen englelyd

1. december: Jeg har haft mere end fyrre juledagsgudstjenester i mit lange præsteliv, og ikke én gang har jeg holdt en gudstjeneste juledag, uden at jeg har valgt salmen "Julen har englelyd". Dens historie griber mig, skriver tidligere biskop Kjeld Holm

Frihed og angst og skæbne

FRIHED: På trods af, hvad vi måske går og tror, oplever vi et stort frihedstab. Det kan blandt andet ses, når vi gør det fremmede og de fremmede til utolkbar og uafvendelig trussel. Så bliver friheden til angsten for friheden