Anna-Maria Kjellegaard

Katolicisme, åndelig praksis

Født 1946 og opvokset i København. Uddannet sygeplejerske. Indtrådte i 1975 i benediktinerklostret Høsterkøb, Birkerød nord for København, hvor hun er nonne. Uddannet Åndelig Vejleder.