Sven Thorgaard

Fagredaktør
Født 1941. Uddannet cand phil i historie. Gymnasielærer, Seminarielærer. Højskolelærer-Forstander. Efterskolelærer. Opstillet til de første direkte valg til EU-parlamentet Frimenighedspræst i Thorsted Thy. Valgmenighedspræst i Skanderup Valgmenighed. Skrevet Krabbeholm Højskoles historie. Og Skanderup Valgmenigheds historie. Foredragsholder og debattør.

Mest læste

Synspunkt

Habermas delte livet op i systemverden og livsverden

Den tyske filosof Jürgen Habermas mente, at mennesket lever i to verdener på samme tid. Den ene handler om relationer til andre og sig selv, den anden om videnskab og produktion. Men hvor hører det religiøse hjemme, spørger valgmenighedspræst Sven Thorgaard

Teologen Løgstrups suveræne livsytringer taler til enhver

Hvordan skal vi forstå den danske teolog K.E. Løgstrups suveræne livsytringer? De handler blandt andet om, at vi ikke kan kræve af vores næste, men kun af os selv, forklarer tidligere højskoleforstander og valgmenighedspræst Sven Thorgaard

Indføring

Erasmus af Rotterdam (1466-1536)

Europæisk åndsliv tog et kvantespring i 14-1500-tallet, da renæssancens humanister genoplivede antikkens filosofi og litteratur. På denne europæiske himmel var Erasmus af Rotterdam en humanistisk og intellektuel superstjerne, der var en af periodens flittigste forfattere - og Luthers værdige modstander

Filosofi

Filosoffen Schopenhauer ville forstå mennesket gennem krop og sanser

Én af 1800-tallets store tænkere, filosoffen Arthur Schopenhauer, fremhævede kroppen som et middel til erkendelse. Han mente, at Kant og andre tænkere fra oplysningstiden overså krop og sansning i deres søgen efter at forstå verden