Lisbet B. Christoffersen

Kirkeret

Lisbet B. Christoffersen, ph.d., er lektor i offentlig ret på institut for samfund og globalisering, Roskilde Universitet og adjungeret professor ikirke- og religionsret på det teologiske fakultet, Københavns Universitet. Besvarer spørgsmål om kirke- og religionsret.