Lisbet B. Christoffersen

Kirkeret

Lisbet B. Christoffersen, ph.d., er lektor i offentlig ret på institut for samfund og globalisering, Roskilde Universitet og adjungeret professor ikirke- og religionsret på det teologiske fakultet, Københavns Universitet. Besvarer spørgsmål om kirke- og religionsret.

Mest læste

Kan jeg slette mit barns kriminelle fadder?

Kun hvis fadderen har skiftet religion eller begår overgreb mod barnet, kan han miste muligheden for at varetage barnets kristne opdragelse, skriver kirkeretsprofessor Lisbet Christoffersen til en læser

Må man selv medbringe en præst til vielsen?

De fleste præster vil gerne være behjælpelige i en situation, hvor et brudepar gerne vil vies i sognekirken, men af en præst som de har særlig tilknytning til, skriver forskningslektor og ekspert i kirkeret Lisbet Christoffersen

Begravelse, ligbrænding og hvad så?

Hvordan er reglerne for omgang med en afdøds aske? Hvad må man, og hvilke myndigheder skal man henvende sig til, spørges der i Kristendom.dks brevkasse

Når en lutheraner bliver gift med en katolik

Som medlem af den danske folkekirke er det ikke nødvendigt at overgå til katolicismen for at blive gift med en katolsk partner, men man skal alligevel søge om enten tilladelse eller dispensation, skriver forskningslektor og kirkeretsekspert Lisbeth Christoffersen

Er dronningen kirkens øverste chef?

Nej, men dronningen har pligt til at være medlem af folkets kirke, skriver lektor Lisbet Christoffersen i brevkassen

Bestemmer præsten, hvordan en begravelse skal foregå?

Ansvaret for tilrettelæggelsen af den samlede begravelseshandlings forløb er præstens. Men resten er til forhandling med de efterladte, skriver professor Lisbet Christoffersen

Hvor kan man blive viet?

Et medlem af folkekirken, der ikke bor i sognet, men som har en særlig tilknytning, har ret til kirkelig betjening i sognekirken, skriver teologilektor, ph.d. Lisbet Christoffersen i Kristendom.dks brevkasse

Hvad gør man ved overgreb på børn i kirken?

Hvis man har mistanke eller viden om, at børn bliver udsat for vold eller seksuelt misbrug, skal det anmeldes til politiet, svarer kirkeretsprofessor Lisbet Christoffersen

"Husk den juridiske forudsætning for ægteskabet"

En læser ønsker at blive viet af en buddhistisk præst. Professor i kirkeret Lisbet Christoffersen gør opmærksom på de juridiske forudsætninger for en sådan vielse