Lisbet B. Christoffersen

Kirke- og religionsret

Lisbet B. Christoffersen, ph.d., er lektor i offentlig ret og professor i kirke- og religionsret. Besvarer spørgsmål om kirke- og religionsret.