Marianne Pedersen

Fagredaktør

Født 1975. Cand. theol. 2004. Folkekirkelig multimedarbejder: prædikant, babysalmesanger, kordegnevikar, kirkebladsredaktør. Særlige interesseområder: religionssociologi, kirke og samfund.