Rasmus Markussen

Fagredaktør

Født 1983. Cand.theol. fra Københavns Universitet 2012; guldmedalje (”Ingenio et studio”) for besvarelse af prisopgaven i kirkehistorie 2011: ”Danske teologers bidrag til den internationale bevægelse for fred og økumeni i mellemkrigstiden”.Interesseret i teologi – primært kirkehistorie og i særlig grad overgangen mellem det 19. og det 20. århundrede – politisk teori, filosofi og ånds- og kulturhistorie, samt litteratur, film og billedkunst.