Rasmus Markussen

Fagredaktør

Født 1983. Cand.theol. fra Københavns Universitet 2012; guldmedalje (”Ingenio et studio”) for besvarelse af prisopgaven i kirkehistorie 2011: ”Danske teologers bidrag til den internationale bevægelse for fred og økumeni i mellemkrigstiden”.Interesseret i teologi – primært kirkehistorie og i særlig grad overgangen mellem det 19. og det 20. århundrede – politisk teori, filosofi og ånds- og kulturhistorie, samt litteratur, film og billedkunst.

Mest læste

Hvad er en kætter?

Fra 385 og helt ind til 1826 kunne religiøse afvigere risikere at blive henrettet for kætteri. Men hvad er en kætter egentlig?

Sådan kom Reformationen og Luthers tanker til Danmark

Reformationen startede i Wittenberg og spredtes hastigt i Europa på grund af politiske og økonomiske forskydninger. Med tiden kom Reformationen i kraft af særlige historiske omstændigheder også til Danmark

Hvad er Bibelbæltet?

I USAs sydøstlige hjørne findes et stort sammenhængende område, der kaldes Bibelbæltet. Det skyldes den høje koncentration af fundamentalistiske kristne

Teologiske strømninger

Hvad er eksistensteologi?

Med inspiration fra Søren Kierkegaard mente eksistensteologien, at mennesket først bringes i overensstemmelse med sig selv og Gud, når det hører Guds ord tale til sig og svarer med tro

Katharerne - en torn i øjet på den katolske kirke

Med sin folkelige gennemslagskraft blev de asketiske katharer en trussel mod både paven og den franske konge, som satte et korstog i gang for at komme dem til livs

Oxford-gruppe-bevægelsen: Gennem helliggørelse til verdensfred

I 1930erne opstod i Danmark en gren af Oxford-gruppe-bevægelsen, der arbejdede for den enkeltes helliggørelse og samfundets forbedring, og i en alliance mellem kirke og borgerskab for en stund dominerede det kirkelige miljø

Hvad er dialektisk teologi?

For de dialektiske teologer blev en ny besindelse på Guds åbenbaring vejen ud af kulturkrisen efter Første Verdenskrig

De 10 vigtigste ting at vide om oldkirken

Oldkirken var en urolig tid, der bød på kristenforfølgelser udefra og store stridigheder om den rette tro indadtil. Men det var også tiden, hvor kirken blev udformet

Hvad er skabelsesteologi?

Med udgangspunkt i den gudskabte verden og det gudskabte liv vendte skabelsesteologerne tilbage til naturlig gudserkendelse som baggrund for etikken