Brian Patrick McGuire

Middelalderhistorie

Professor i middelalderhistorie ved Roskilde Universitet. Uddannet fra University of California og Oxford University. Fra 1971 til 1996 ansat på Københavns Universitet. Forfatter til en række bøger om middelalderlig kristendom.

Mest læste

Solen står stille: en historikers trosbekendelse

Vi ved alle, at vi skal dø, og vi bruger en stor del af livet til at komme overens med denne tanke. Men denne proces har en mening, først i erkendelsen af, at den finder sted, og bagefter i glæden over, at der er noget, der fornyer sig

Religionsfrihed og religionslighed - en blandet arv

Særstatus I dag sikres mennesker og institutioner lighed for loven. Men folkekirken indtager en grundlovssikret fortrinsstilling, der går tilbage til det sene Romerrige. Kirkens position indebærer, at dansk selvforståelse hviler på en type kristendom, som én ud af fem danskere ikke accepterer og ikke føler sig som en del af

Kronik

Hvad er dannelse i grunden?

Alt var ikke bedre i gamle dage, men nutidens hurtige og overfladiske kontaktformer fjerner muligheden for inderlighed og meningsfuld kommunikation. Og det går ud over dannelsen i vores kultur, der hviler på et kristent grundlag og til syvende og sidst må handle om at elske sin næste, uanset om denne er jøde, muslim, kristen, agnostiker eller ateist

De fremmede

KOMMENTAR: Ved at kategorisere indvandrere som »de fremmede« forhindres en ordentlig dialog, der kunne gøre dem til danskere

Paver og klosterordener - et historisk overblik

Den nye pave Frans er medlem af jesuiterordenen, men de allerfleste paver har været medlemmer af kirkens almindelige præstestand uden at være tilknyttet en speciel orden, skriver professor emeritus i historie Brian Patrick McGuire

Bernard af Clairvaux -- den første europæer

KRONIK: Munken Bernard af Clairvaux fik med sit karismatiske væsen grundlagt nye cistercienserklostre overalt i Europa. Bernard var stor tilhænger af venskab, men også forsvarer af krig som et rimeligt instrument i kristne hænder

Kronik

Politikere, som bruger middelalderligt som fyord, er ikke til at stole på

Uden den ”middelalderlige muslimske kultur” ville vi i Vesteuropa have været meget fattigere med hensyn til matematik, filosofi og teologi. Den store europæiske middelalder er fundamentet for stort set alt, som vi er i dag, og derfor er politikere, som bruger ”middelalderligt” som et fyord ikke til at stole på

At arbejde er at bede

Måske skal vi tilbage til middelalderen for at genopdage og genoptage ånden i sammenhængen mellem fysisk og åndeligt arbejde som en del af hvert menneskes hverdag. Der skal labor til, og der skal otium for at velsigne os selv og hinanden med

Debat

Adskillelsen af Luthers to regimenter har aldrig fungeret

Det er muligt, at den nuværende forbindelse mellem stat og kirke handler mere om en udvandet civilreligion end om evangelisk lutherdom, men adskillelsen mellem stat og kirke har aldrig fungeret, skriver professor emeritus i historie