Dan Månsson

Teolog og sjælesørger

Sjælesørger, forkynder og foredragsholder (sjaelesorg.dk). Landsleder i LM Kids 2009-2012. Sognepræst ved Sundkirken i Lolland-Falster Stift 1995-2009. Teolog med videreuddannelse i sjælesorg fra Danmark og Norge. Masterstuderende i ’klinisk sjelesorg’ ved MF, Oslo.