Dan Månsson

Teolog og sjælesørger

Sjælesørger, forkynder og foredragsholder (sjaelesorg.dk). Landsleder i LM Kids 2009-2012. Sognepræst ved Sundkirken i Lolland-Falster Stift 1995-2009. Teolog med videreuddannelse i sjælesorg fra Danmark og Norge. Masterstuderende i ’klinisk sjelesorg’ ved MF, Oslo.

Mest læste

Aktiv Dødshjælp

Hvordan ser religionerne på aktiv dødshjælp?

Kristne Dan Månsson, muslimske Safia Aoude og buddhistiske Linda Clod Præstholm svarer, at aktiv dødshjælp ikke er en god vej ud af lidelse og sygdom for troende

Hvornår er man kristen?

Kristen er den, som bekender Jesus som Kristus, svarer sjælesørger og teolog Dan Månsson

Kan abort tilgives?

Fra gammel tid har der været en misforstået fordømmelse af dem, som tog deres eget eller de uskyldiges liv. En sådan skelnen mellem de tilgivelige og de utilgivelige, de acceptable og uacceptable synder er ikke bibelsk, svarer teolog Dan Månsson

Spørg

Bliver vi straffet af Gud?

Det ryster mit gudsbillede af den almægtige og kærlige Gud, når lidelsen rammer, svarer sjælesørger Dan K. Månsson

Kan jeg selv vælge min skæbne?

Muligheden for at vælge ligger i det at være menneske, forklarer Dan Månsson, teolog og landsleder i LM Kids

Ender vi i dødsriget eller i Paradis?

Gud alene er almægtig. Han er dommer og frelser. Han har greb om det, der sker. Vi må overlade til ham at handle med os efter sin vilje, svarer teolog og sjælesørger Dan Månsson

Spørg

Hvorfor hjælper Gud mig ikke?

Hvorfor hjalp Gud ikke Jesus, da han hang på korset? Og hvorfor hjælper Gud mig ikke, når jeg har brug for det? spørger en læser. Teolog og sjælesørger Dan K. Månsson giver et svar