Nikolaj Christensen

Fagredaktør

Født 1986. Læser teologi ved Aarhus Universitet. Interesseret i historie, sprog, antik kultur, litteratur, filosofi, politik og meget mere, og især i kristendommens historie og de mennesker, der har været med til at forme denne historie.