Peter Grønlykke

Pilgrimsvandring

Født 1951. Cand.theol 1981. Sognepræst i Allesø og Næsbyhoved-Broby sogne, Fyn 1981-94. Fra 1994 præst i Sct.Marie kirke, Sønderborg. Har skrevet artikler og indlæg om kirkelige og teologiske emner, blandt andet om pilgrimsvandring, samt om emner i relation til Sønderjyllands historie mellem dansk og tysk. Har desuden arrangeret pilgrimsvandringer i det sønderjyske område.

Mest læste

Spørg

Hvor tidligt kan man blive konfirmeret?

Min datter vil gerne konfirmeres. Men hvad afgør, hvornår man kan blive konfirmeret, spørger en mor. Sognepræst Peter Grønlykke giver svar på, hvornår man kan blive konfirmeret.

Kronik

Nietzsche og Guds død

Når Nietzsche forkyndte Guds død, tænkte han ikke teologisk eller dogmatisk. Han forsøgte at vise, hvor ligegyldig gudstanken var blevet på det praktiske livs område blandt moderne mennesker. Spørgsmålet om, hvor Gud er blevet af, bliver nemlig mødt med en sigende uforstand og ligegyldighed

Er mennesker syndige?

Jesus lærer os at leve livet som tilgivne syndere, svarer sognepræst Peter Grønlykke

Hvad mente Grundtvig om folkekirken?

Grundtvig mente, man skal finde svarene i den levende menigheds fællesskab og ikke i hverken kirken som institution eller i en bogstavelig forståelse af Bibelen, svarer sognepræst Peter Grønlykke

Anerkender folkekirken andre kirkers dåb?

Der gælder det, at alle som er døbt med den kristne dåb - det vil sige, er døbt i den treenige Guds navn - kan optages i folkekirken uden at blive døbt igen, svarer sognepræst Peter Grønlykke

Nazismen bør forbydes

KOMMENTAR: Historisk har den nazistiske ideologi vist os sit afskyelige ansigt, som vi ikke ønsker at se igen. Hvorfor ikke tage konsekvensen og forbyde det?

Hvorfor blev Gud menneske?

Gud blev menneske i Kristus for at frelse det syndige og fortabte menneske, skriver sognepræst Peter Grønlykke

Hvorfor har folkekirken to vielsesritualer?

I regeringsgrundlaget fra 2012 fremgår det, at folkekirken har mulighed for at vie to af samme køn, og biskopperne skulle drøfte det nye ritual, men var uenige om ordlyden, svarer sognepræst Peter Grønlykke