Sissel F. Plathe

Kunsthistorie

"Sissel F. Plathe (1950) er kunsthistoriker og kirkekonsulent ved Nationalmuseet. Hun er født i Norge og i 1989 blev hun mag.art. i kunsthistorie fra Københavns Universitet. Fra 1994 til 1999 redaktør ved Nationalmuseets udgivelse "Danmarks Kirker", siden 1999 ansat på Nationalmuseets Forsknings- og Formidlingsafdeling under Middelalder og Renæssance. Arbejdet som museumsinspektør består i at være konsulent for landets biskopper i forbindelse med istandsættelse og ændringer af kirker. Sissel F. Plathe har orlov for tiden til at arbejde med kalkmaleridatabasen, se kalkmaleriinfo.natmus.dk.Sissel F. Plathe er forfatter til en lang række skrifter og artikler om historien bag og bevaringen af de danske altertavler og kalkmalerier, blandt andet " Danmarks Middelalderlige Altertavler - og anden billedbærende kirkeudsmykning af betydning for liturgien og den private andagt (2010) Sissel F. Plathe er desuden foredragsholder og formand for Selskabet for Kirkelig Kunst og medlem af repræsentantskabet i Dansk Orgelselskab. ”

Mest læste

Hvad hedder denne kirkeudsmykning?

Afhængigt af hvor i en kirke korsfæstelsen med sidefigurer befinder sig, kan det hedde en kalvariegruppe eller en figurrig Golgatascene, svarer kunsthistoriker Sissel F. Plathe

Hvorfor er danske kirker så enkle?

Grunden til, at de danske kirker virker forholdsvis enkle, er, at de fleste er bygget tidligt, i 1100- og 1200-tallet, svarer kunsthistoriker Sissel F. Plathe

Frygtede man Jesus i middelalderen?

Gennem hele middelalderen frygtede man dommens dag, hvor døde og levende skulle dømmes. Men Kristus blev ofte gengivet både med nådens lilje og straffens sværd, svarer kunsthistoriker Sissel F. Plathe

Var Santa Lucia gravid?

Det ser rigtigt nok ud som om, Santa Dinsen har en fin rund mave på Quirizio da Muranos maleri, men det er ikke meningen at gengive hende som gravid, svarer kunsthistoriker Sissel F. Plathe