Søren Hauge

Nye religiøse bevægelser

Født 1961. Cand. mag. i idéhistorie og filosofi ved Århus Universitet og har siden 1981 undervist i holisme, teosofi og esoteriske emner. Han er formand for Center for Levende Visdom, der er engageret i interreligiøst dialogarbejde, og desuden redaktør på Onlinemagasinet Levende Visdom. Søren er også leder af VisdomsAkademiet, som afholdes flere steder i Danmark. Har bl.a. skrevet "Rosenkreuzerne", "Det skjulte menneske - indblik i det teosofiske menneskesyn" og "Levende Visdom - esoterisk spiritualitet".Læs alle indlæg, der er skrevet af eller involverer Søren Hauge.