Anja Bech Spillemose

Fagredaktør

BA i Idéhistorie med suppleringsfag i Teologi fra Aarhus Universitet. Kandidatstuderende i Filosofi ved Københavns Universitet. Studier ved det jesuitiske universitet Boston College i Boston, Massachusetts.