Maria Astrid True

Fagredaktør

Født 1977. Cand.theol. fra Aarhus Universitet 2009. Særligt interesseret i nytestamentlig og oldkirkelig teologi.