Johannes Værge

Åndelig praksis 

Teolog, forfatter og foredragsholder, født 1946. Har været præst i Fredericia, studenterpræst i København tilknyttet Trinitatis Kirke / Københavns Universitet og senest sognepræst ved Københavns Domkirke (1988-2007). Desuden teologisk medarbejder ved Weekendavisen 1983-2009, medarbejder ved den autoriserede bibeloversættelse og forfatter til ny række morgen- og aftenbønner i Den Danske Salmebog.

Johannes Værge har udgivet en række alment tilgængelige teologiske bøger, blandt andet 'Efter døden. En bog om det evige liv' (2008), 'Det betroede menneske. Opgør med forvreden kristendom' (2011), 'Guds skrøbelige arvinger. En bog om menneskets fald og fuldendelse' (2014) og senest 'Guddommelig uorden. En bog om regnskabet med Gud' (2016). Læs mere på Johannes Værges egen hjemmeside.

Mest læste

Hvad er forskellen på gudstjeneste og højmesse?

'Gudstjeneste er en bredere betegnelse, der foruden højmessen eksempelvis kan være eftermiddags- og aftengudstjenester", svarer sognepræst Johannes Værge

Spørg

Hvornår blev Jesus født?

Teolog Johannes Værge og lektor Carsten Vang kommer med to forskellige svar på spørgsmålet

Var judaskysset et falskt kys?

Måske satte Judas virkelig Jesus højt og forsøgte blot misforstået at tvinge Jesus til at vise sin sande magt. Teolog og forfatter Johannes Værge reflekterer over skærtorsdag aftens begivenheder

Hvorfor døde Jesus på korset?

I den tidlige oldkirke var den dominerende kristne forståelse i god overensstemmelse med de nytestamentlige skrifter, at Jesus døde for sit budskabs skyld og ikke for at formilde Gud. Den objektive klassiske forsoningslære blev først for cirka 1000 år siden formuleret i middelalderen af teologen Anselm af Canterbury

Har Danmark en katedral?

KIRKER: Hvad er forskellen mellem en domkirke og en katedral? Johannes Værge svarer

Hvad menes med at Jesus døde for vores skyld?

Der har været flere tolkninger af Jesu død og opstandelse gennem kirkehistorien. Nogle fremhæver opstandelsen og glæden, mens andre fastholder en juridisk sprogbrug om skyld og soning, svarer teolog og forfatter Johannes Værge

Bibelens alder

Hvor gamle er Bibelens bger? Johannes Vrge svarer

- I dommen genopretter Gud os

Hvordan lever vi med de svære tekster i Bibelen? Følg med i kristendom.dks bibelstafet og læs teolog forfatter Johannes Værges tolkning af Jesu fortælling om verdensdommen

Spørg

Er der forbud i moderne kristendom?

Er der bud og forbud i den protestantiske kristendom i den moderne verden, spørger en læser. Pensioneret præst Johannes Værge svarer blandt andet, at vi har et ansvar for at leve, så det gavner i vores liv med hinanden

Når Jesus bliver uforståelig

Hvorfor forbander Jesus et figentræ, der ikke bærer frugt? Teolog Johannes Værge svarer