Jakob Wolf

Tro og viden 

Født 1952. Lektor i etik og religionsfilosofi ved Københavns Universitet. Dr.theol. på afhandlingen "Den farvede verden" om forholdet mellem naturvidenskab og teologi belyst ved Goethes farvelære, Hans Lipps´ fænomenologi og K.E. Løgstrups religionsfilosofi. Har i bogen Etikken og universet behandlet forholdet mellem etik og verdensanskuelse, og i bogenDen skjulte Gud behandlet forholdet mellem filosofi og kristendom.Læs alle indlæg, der er skrevet af eller involverer Jakob Wolf.