Jacob Christian Aarslev

Fagredaktør

Født 1985. Til daglig kandidatstuderende i Historie og Religionsstudier, på Syddansk Universitet i Odense. Studierne giver mig lejlighed til at beskæftige mig med mange spændende emner. Fra religionssociologi til middelalderlig kirkehistorie. Men navnlig dansk teologi og kirkeliv i det 20. århundrede har optaget mig som fagligt emne og interesse.