Anders Eyvind Nielsen 

Det nye Testamente

Anders Eyvind Nielsen (f. 1947) har frikirkelig baggrund med teologiske og pastorale studier på adventisternes Newbold College i England. Blev i 1984 medlem af folkekirken i forbindelse med teologiske studier i Århus (cand.theol. 1986). I samme forbindelse blev en prisopgavebesvarelse inden for faget Det Nye Testamente belønnet med Aarhus Universitets guldmedalje. Dernæst fulgte i Tyskland (Tübingen) og Sverige (Uppsala) en 2-årig periode med yderligere studier i Det Nye Testamente.

Efter et kort virke som sognepræst på Mors fulgte en 4-årig periode som videnskabelig medarbejder inden for Det Nye Testamente på Aarhus Universitet. Har siden 1995 været ansat som sognepræst i Ringe på Fyn. I 1998 dr.theol. ved Aarhus Universitet på en afhandling om det kristne håb (eskatologien) i Lukasevangeliet og Apostlenes Gerninger (Lukasskrifterne).

Fast underviser i Det Nye Testamente dels på kirkehøjskolen i Svendborg provsti, ”Kirke for Skole og Teologi”, 1996-2013, dels siden 2012 på ”Teologi for Lægfolk” i Århus.

Mest læste

Spørg

Hvorfor skulle Jesus dø?

Hvorfor valgte Gud at korsfæste Jesus, spørger en kristendomslærer, der har modtaget spørgsmålet af sine elever i fjerde klasse. Sognepræst Anders Eyvind Nielsen svarer

Hvad siger Bibelen om ægteskab?

Formaninger i Bibelen om ægteskab har adresse til alle og er ikke i sig selv betingede af menneskers seksuelle orientering, svarer dr.theol og sognepræst Anders Eyvind Nielsen

Hvad betyder det, at de første skal blive de sidste?

Citatet må ses i den fortællende sammenhæng, det indgår i. Der hentydes til en situation, hvor der bliver vendt op og ned på tingene, sådan som "Himmeriget" er udtryk for, svarer sognepræst Anders Eyvind Nielsen

Hvordan definerer man trosfrihed?

I Danmark har vi religionsfrihed for alle borgere, men ikke religionslighed for alle, skriver sognepræst og dr.theol Anders Eyvind Nielsen

Hvordan skal man forstå helvede?

"Ligesom mange andre bibelske udtryk kan 'helvede' forstås på to forskellige måder: en symbolsk og bogstavelig måde," svarer dr.theol og sognepræst Anders Eyvind Nielsen

Spørg

Hvordan indvier man kirker i folkekirken?

Hvad kirkeindvielser angår, skal indvielsesgudstjenesten foregå på en søndag eller helligdag og ledes af biskoppen eller provsten, svarer sognepræst Anders Eyvind Nielsen

Spørg

Kræver en speciel urne særlig tilladelse?

Det er menighedsrådet, der i langt de fleste tilfælde fører tilsyn med kirkegården, og som ifølge gældende regler har udformet de vedtægter, der gælder for den pågældende kirkegård, svarer sognepræst Anders Eyvind Nielsen

Hvad står præstekjolen for?

Den sorte præstekjole var en borgerdragt og skulle understrege, at præsten ikke har en særlig ophøjet status, svarer sognepræst Anders Eyvind Nielsen

Må en lægmand lyse velsignelsen?

Man går præsten i bedene, hvis en lægmand lyser velsignelsen i kirken. Men i private rum kan der ikke være noget i vejen for det, mener sognepræst Anders Eyvind Nielsen

Er det kun præsten, der må uddele vinen?

Jeg har aldrig oplevet en præst uddele brød, mens en ikke-ordineret person tilsvarende stod for vin/saft, med det skyldes nok primært et praktisk hensyn, svarer sognepræst Anders Eyvind Nielsen