Anders Eyvind Nielsen 

Det nye Testamente

Anders Eyvind Nielsen (f. 1947) har frikirkelig baggrund med teologiske og pastorale studier på adventisternes Newbold College i England. Blev i 1984 medlem af folkekirken i forbindelse med teologiske studier i Århus (cand.theol. 1986). I samme forbindelse blev en prisopgavebesvarelse inden for faget Det Nye Testamente belønnet med Aarhus Universitets guldmedalje. Dernæst fulgte i Tyskland (Tübingen) og Sverige (Uppsala) en 2-årig periode med yderligere studier i Det Nye Testamente.

Efter et kort virke som sognepræst på Mors fulgte en 4-årig periode som videnskabelig medarbejder inden for Det Nye Testamente på Aarhus Universitet. Har siden 1995 været ansat som sognepræst i Ringe på Fyn. I 1998 dr.theol. ved Aarhus Universitet på en afhandling om det kristne håb (eskatologien) i Lukasevangeliet og Apostlenes Gerninger (Lukasskrifterne).

Fast underviser i Det Nye Testamente dels på kirkehøjskolen i Svendborg provsti, ”Kirke for Skole og Teologi”, 1996-2013, dels siden 2012 på ”Teologi for Lægfolk” i Århus.