Mads Boel Bendix

Studentermedhjælper

Født 1994. Bachelorstuderende på Dansk ved Københavns Universitet.
Tidl. teologistuderende ved Københavns Universitet.
Frivillig fagredaktør på religion.dk og kristendom.dk fra september 2016.