Jens Kvist

Menighedsliv

Jens Kvist er sognepræst i Sct. Jørgens Kirke i Aabenraa.Han blev cand.theol. fra Aarhus Universitet i 1978, hvorefter han blev sognepræst i Nyborg. I 1985 kom han til Skads ved Esbjerg, inden han i 1994 fik sit nuværende embede i Aabenraa.Han er gift med lærer Tove Kvist og har tre voksne børn.Besvarer spørgsmål om: kirkeliv, gudstjeneste, teologi, forholdet mellem kirke og stat mv.

Mest læste

Om lidt bli'r her stille - måske

SANG I KIRKEN: Kim Larsens populære sang bør kunne synges efter velsignelsen, når gudstjenesten i princippet er forbi

Spørg

Hvad står der i Bibelen om penge?

"I Det Nye Testamente siger Jesus: Ingen kan tjene to herrer, I kan ikke tjene både Gud og mammon", svarer sognepræst Jens Kvist

Spørg

Hvem kan komme i Paradis?

Hvad betyder de 'betingelser' ved Verdensdommen, som Matthæusevangeliet nævner, spørger en læser. Sognepræst Jens Kvist svarer på spørgsmålet

Spørg

Hvad er askens år?

Ved min fars begravelse sagde præsten i sin tale, at min far endnu ikke var nået til askens år. Hvornår er det, og hvad mente han med det, spørger en læser. Sognepræst Jens Kvist svarer

Spørg

Skal jeg tro bogstaveligt på kødets opstandelse?

Jeg har svært ved at tro på kødets opstandelse. Skal jeg virkelig slæbe rundt på min brugte og ødelagte krop, når jeg er død, spørger en læser. Sognepræst Jens Kvist svarer

Er det kun en ordineret præst, der må forestå dåb og nadver?

Nej, der findes ingen deciderede regler om, at en ikke-ordineret person ikke må foretage dåb. Men da dåben oftest finder sted i forbindelse med gudstjenesten, er det naturligt, at det er præsten, der døber barnet, svarer sognepræst Jens Kvist

Barnetro

En kendt sangs tale om barnetroen som en gylden bro til himlen har intet med kristentro at gøre

Spørg

Skal jeg virkelig tro på treenigheden?

Er treenigheden noget gedigent vrøvl, der er opfundet af en flok herrer for mange år siden, spørger en læser. Læs sognepræst Jens Kvists svar, hvor han blandt andet beskriver Helligåndens gerning

Debat

Præst: Jeg praktiserer ikke kirketugt

Nej, kirketugten er ikke noget, Jesus har opfundet. Den er udsprunget af en magtsyg kirke, der bilder sig ind, at den kan både løse og binde synd på jorden med virkning helt ind i himlen, mener sognepræst Jens Kvist