Jens Kvist

Menighedsliv

Jens Kvist er sognepræst i Sct. Jørgens Kirke i Aabenraa.Han blev cand.theol. fra Aarhus Universitet i 1978, hvorefter han blev sognepræst i Nyborg. I 1985 kom han til Skads ved Esbjerg, inden han i 1994 fik sit nuværende embede i Aabenraa.Han er gift med lærer Tove Kvist og har tre voksne børn.Besvarer spørgsmål om: kirkeliv, gudstjeneste, teologi, forholdet mellem kirke og stat mv.