Brian Arly Jacobsen

Analyseskribent

Født 1968. Religionssociolog og ph.d. fra Københavns Universitet. Lektor ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier på Københavns Universitet.
Ph.d. på afhandlingen "Religion som fremmedhed i dansk politik. En sammenligning af italesættelser af henholdsvis jøder og muslimer i Rigsdagstidende 1903-1945 og Folketingstidende 1967-2005." Har bl.a. udgivet bogen "Tørre tal om troen. Religionsdemografi i det 21. århundrede" (Univers 2007) sammen med professor, dr.phil. Margit Warburg.
Forsker blandt andet i forholdet mellem politik og religion, religion hos danskere i udlandet, migration og religion, religionsdemografi, stat og religion, civilreligion, jøder i Danmark, muslimer i Danmark og religion hos danskere i udlandet. Er i øjeblikket i gang med et projekt om moskérnes magt i Danmark, som kan følges på http://mosques.ku.dk.

Mest læste

Indføring

Hvem er jøde?

Hvornår er man jøde? Det afhænger af, hvad man forstår ved at være jøde: Er det en person, som praktiserer den jødiske religion, eller bestemmes det ud fra en persons afstamning? En tidligere overrabbiner og en religionsforsker uddyber her i artiklen

Analyse

Hvem vil ikke have jøder som naboer?

Den typiske antijødiske person i Danmark i dag er en mand, der stemmer på et parti i blå blok. Han har ingen, kort uddannelse eller en erhvervsuddannelse og bor typisk i landområder, landsbyer, mindre byer eller mellemstore byer i Danmark, forklarer religionssociolog Brian Arly Jacobsen

Analyse

Er der ligestilling mellem muslimske mænd og kvinder?

Forholdet mellem køn og ligestilling i islam kan se vidt forskelligt ud, alt efter om det er en traditionel, en moderat eller en feministisk muslim, der taler om det, mener religionsociolog Brian Arly Jacobsen og redegør for de forskellige holdninger

Spørg

Hvorfor er halvmånen et symbol for islam?

Forskerne er ikke enige om, hvilken forbindelse halvmånen har til islam. Først med Det Osmanniske Imperium (1299-1922) blev halvmånen og stjernen forbundet med den muslimske verden, skriver religionsforsker Brian Arly Jacobsen

Hvordan skelne mellem religion og kultur?

Der findes ingen universelt vedtaget definition for hverken kultur eller religion, skriver ph.d.-stipendiat Brian Arly Jacobsen

Religionsanalysen

Hvad er islamisk ekstremisme?

Hvad er islamisk ekstremisme? Det er der flere meninger om, og i det følgende præsenteres og forklares baggrunden for islamisk ekstremisme som et samfundsmæssigt fænomen, skriver islamforsker Brian Arly Jacobsen

Hvor mange konverterer til islam?

Mit skøn er cirka 100 om året, men der findes ingen sikre opgørelser over antallet af konvertitter i Danmark, svarer religionsforsker Brian Arly Jacobsen

Analyse

Hvad er historien bag begrebet ghetto?

I det 16. og 17. århundrede var ghettoer de kvarterer i en by, hvor jøderne ved tvang skulle bo. I dag bliver ordet brugt om almene boligområder, der opfylder nogle politisk udvalgte kriterier, påpeger religionssociolog Brian Arly Jacobsen