Svend Andersen

Luther

Svend Andersen er professor i etik og religionsfilosofi på Teologi ved Aarhus Universitet. Han har skrevet en tysk doktorafhandling om filosoffen Immanuel Kant og en dansk dr.theol. på en disputats om det religiøse sprog. Han er formand for Selskab for Kirkeret.

Svend Andersen har de senere år blandt andet beskæftiget sig med forholdet mellem kristendom/religion og politik, ikke mindst med udgangspunkt i Martin Luther.