Svend Andersen

Luther

Svend Andersen er professor i etik og religionsfilosofi på Teologi ved Aarhus Universitet. Han har skrevet en tysk doktorafhandling om filosoffen Immanuel Kant og en dansk dr.theol. på en disputats om det religiøse sprog. Han er formand for Selskab for Kirkeret.

Svend Andersen har de senere år blandt andet beskæftiget sig med forholdet mellem kristendom/religion og politik, ikke mindst med udgangspunkt i Martin Luther.

Mest læste

Indføring

Hvad er etik og moral?

Hvad er etik? Hvad er moral? Og er der forskel på de to? Professor i etik og religionsfilosofi Svend Andersen udreder begreberne

Kronik

Næsten er også den fremmede

Man kan i Bibelen ikke finde klare anvisninger på, hvordan vi skal forholde os til de konkrete fremmede, der som flygtninge strømmer ind over vore grænser. Man kan dog sige så meget, at hvis kristendommen virkelig betyder noget for en, kan ens vigtigste anliggende ikke være at få de fremmede ud igen hurtigst muligt, skriver kronikør

Fredens filosof

KANT: Filosoffen Immanuel Kant døde i dag for 200 år siden. Han var en af filosofiens allerstørste ånder, og hans tanker om teologi, etik og politik har stadig stor betydning

Fænomenet sladder biologisk og etisk betragtet

Ny biologisk forskning viser, at sladder måske har været vigtig for den sociale sammenhængskraft i løbet af menneskets udvikling, men biologernes brug af begrebet sladder halter temmelig meget, mener dagens kronikør, der er etiker og teolog

Teologien har særstatus som universitetsfag

Teologien udfordrer både til videnskabelig stringens og personligt engagement. Et sådant fag bør naturligvis findes på et ordentligt dansk universitet. Netop findes.

Moralens mange ansigter

DIN MORAL - VORES MORAL: De to store danske teologer Johannes Slk og K.E. Lgstrup var begge enige om, at der ikke gives en specifik kristen moral. Men bde Luthers skrifter og nutidens multireligise Danmark peger i en anden retning