Kurt Larsen

Skriver kristendomsanalysen

Kurt E. Larsen er dr.theol. og tidligere sognepræst. Han arbejder som professor i kirke- og missionshistorie ved Menighedsfakultetet i Århus. Han har skrevet ph.d. om dansk kirkehistorie 1800-tallet og doktordisputats om perioden 1930-1960. Desuden har han i øvrigt beskæftiget sig indgående med de seneste tre hundrede års danske og amerikanske kirkelige forhold og traditioner.

Mest læste

Spørg

Hvordan opstod kristendommen?

Kristendommen er ældre end mange regner med! Det hele begyndte med Abraham, der blev udvalgt af Gud til at være stamfar til et særligt folk, svarer ph.d. Kurt Larsen

Spørg

Hvor er alle relikvierne blevet af?

I Danmark var der undertiden tale om en egentlig og bevidst udrensning af katolsk inventar i kirkerne, og mange relikvier er gået tabt i den forbindelse, svarer lektor i kirkehistorie Kurt E. Larsen

Kommentaren

Kirke og diakoni må ikke falde fra hinanden

Den kristne kirke må ikke blive til bare ord. Der må også følge et praktisk hjælpearbejde med, skriver lektor Kurt E. Larsen

Analyse

Professor: Kristne bør debattere med ateister

Ateismen skal mødes af saglige argumenter, så den ikke har for let spil. Uholdbare påstande skal gendrives! Så sikkert fornuftigt er det måske heller ikke, at der ingen Gud er til, skriver professor Kurt E. Larsen i et forsvar for kristen apologetik

Analyse

Ny aftale mellem folkekirken og Metodistkirken er enestående

Når folkekirken og Metodistkirken i marts underskriver en ny aftale, kan de fremover holde gudstjenester sammen. Vi har ikke tidligere set en aftale af den slags i Danmark, og det må tolkes som udtryk for voksende økumenisk interesse, mener professor og dr.theol. Kurt Larsen

Man har ikke tidligere set en aftale af den slags.(..) Måske har den voksende økumeniske interesse noget at gøre med det multireligiøse samfund, idet forskellen mellem kristne kirker kommer til at virke mindre, når man sammenligner med islam og andre religioner.

Kurt E. Larsen, dr.theol. og professor på Menighedsfakultetet

Vi bør lære af Østkirken

Med de ortodokse kirkers klare Kristusbekendelse og sans for Guds storhed kan de blive en fornyelse af den vaklende kristendom hos os, mener kirkehistoriker Kurt Larsen

Er folkekirken ved at blive nedlagt?

En lov om en mere fri folkekirke vil styrke folkekirkens placering som et led i det danske samfund, mener udvalgsmedlem og kirkehistoriker Kurt E. Larsen, der her interviewer sig selv om folkekirkens fremtid

Kirkehistoriker: Der er gode grunde til at tale om en troende præst

"En officiel betænkning siger, at folkekirkens formål er at forkynde Kristus som hele verdens frelser. Dermed er det også rimeligt at lede efter en præst, der gerne vil arbejde positivt med på dette formål," mener lektor i kirkehistorie Kurt Larsen

"Luk for X-Factor og syng selv!"

De gamle danske sange formidler et menneskesyn og et livssyn, der dyrker det almindelige. X-factor skaber derimod et urealistisk forventningspres om idolstatus, skriver lektor Kurt E. Larsen

Hjælp - min menighed er alt for aktiv!

Vi svigter de resourcesvage, hvis vi lægger for meget vægt på det, vi skal gøre som kristne, skriver lektor Kurt Larsen i et debatindlæg mod kirkelig aktivisme