Nour Tessie Jørgensen

Shia-islam

Nour Tessie Jørgensen er uddannet cand.mag. ved Københavns universitet i Islamiske Studier og religionsvidenskab med speciale i shia-islam. Hun arbejder som underviser, foredragsholder og rådgiver i spirituelle og kønsrelaterede problematikker.