Margrethe Horstmann

Kirke og gudstjeneste

Født 1961. Exam.art. engelsk 1982, cand.theol. 1989. Har fem børn og er hjemmegående med multihandicappet datter. Præstevikar i Lolland-Falsters Stift. Særlige interesseområder: Kirke og gudstjeneste, og samfundsdebat.

Mest læste

Hvad er en 'god gerning'?

En god gerning er altid en Johannes Døber-gerning, der peger bort fra mennesket og hen på Kristus, svarer teolog og præst Margrethe Horstmann

Må kristne spise halal-slagtet kød?

Kristne bør lade være med at spise offerkød, skriver teolog Margrethe Horstmann. Ikke for deres egen skyld, men for de lovreligiøses skyld

Serie: Hvad er en kirke?

Tidehvervsk teolog: ”Det tilkommer ikke mig at mene noget om, hvad kirke er”

Margrethe Horstmann, der er tidehvervsk teolog, argumenterer for, at liturgidebatten i folkekirken er kendetegnet af, at mennesker selv er fristet til at bestemme, hvad der er godt og skidt for dem. Men kirken bør ikke lade sig påvirke af det autonome menneskes luner, mener hun

Debat

Teolog: Kirketugten er i prædikenen og samtalen

Nej, folkekirken udelukker ikke længere fraskilte, folk med udenomsægteskabelige børn eller bankrøvere. I dag, som altid, holder kirken gudstjeneste for enhver, der er synder. Men i forkyndelsen og den sjælesørgeriske samtale er der kirketugt, mener teolog Margrethe Horstmann

Spørg

Kan man blive bisat hjemme?

Det er ikke ulovligt at foretage bisættelse fra hjemmet, men det sker yderst sjældent, svarer teolog Margrethe Horstmann

Debat

Kun en tåbe frygter ikke en konfirmandmor

Den af præster og meningsdannere så frygtede materialisme udspringer gerne fra forældrene. Det er dem, der vil leje en limousine eller rumraket til at befordre konfirmanderne hjem i – eller de siger i hvert fald ikke nej, mener cand.theol. Margrethe Horstmann

Synspunkt

Teolog: Tidehverv er et sikkert værn mod følelseskristendom

Tidehvervs anliggende er ikke værdipolitik og heller ikke islamkritik. Det er derimod at holde teologi og kirke fast på bekendelsen til og forkyndelsen af Jesus Kristus, skriver teolog Margrethe Horstmann

Spørg

Hvad lavede Jesus indtil han blev voksen?

Vi hører ikke meget om Jesu barndom. Evangelisterne har åbenbart ikke ment, det har noget at sige, svarer teolog Margrethe Horstmann

Synspunkt

Teolog: Det muslimske tørklæde er et problem

Den muslimske kvindelige klædedragt signalerer, at her er en person, der giver sig ind under de muslimske renhedsregler, som forvaltes af muslimske mænd, skriver teolog Margrethe Horstmann