Martin Wangsgaard Jürgensen

Kirkearkitektur

Martin Wangsgaard Jürgensen er mag.art. i middelalderarkæologi fra Aarhus Universitet, dr. theol på afhandlingen Changing Interiors: Danish vilaage churches c. 1450 to 1600 (2011) ved Københavns Universitet. Har været tilknyttet Danmarks Grundforskningsfonds Center for Studiet af Kulturarven fra Middelalderens Ritualer, og er nu ansat som bygningsredaktør ved bogværket Danmarks Kirker på Nationalmuseet.Martin Wangsgaard Jürgensens forskningsområder dækker kirkearkitektur og billedkunst i middelalder og tidlig moderne tid, fromhedspraksis og symbolske forestillinger i samme periode. Senest har han beskæftiget sig med helgenkult og valfartspraksis.Særlige interesseområder: Arkitektur og billedkunst, fromhedspraksis i middelalder og tidlig moderne tid.