brugerprofil

Brugerundersøgelse januar 2011

Brugere af Kristeligt Dagblads internetportaler

Kilde: Foreningen af Danske Interaktive Medier / Gemius, august 2015

Blå markering betyder, at der ikke har været tilstrækkeligt antal paneldeltagere ved pågældende kategori. Tallet er derfor kun en indikering.

Brugerundersøgelsen dækker over følgende sider:

Kristeligt-dagblad.dk, religion.dk, kristendom.dk, eftertanke.dk, kirku.dk, hjertedating.dk, bogbasen.dk og foredragslisten.dk.

 

Køn Procent Affinitet Mænd Kvinder
Mand 35% 69 - -
Kvinde 65% 132 - -
         
         
Alder Procent Affinitet Mænd Kvinder
7-14 12% 109 1% 11%
15-29 18% 83 6% 12%
30-39 14% 102 5% 9%
40-49 17% 106 6% 11%
50-59 16% 106 5% 11%
60-69 14% 106 5% 9%
70+  9% 97 5% 3%
         
         
Region Procent Affinitet Mænd Kvinder
Hovedstaden 30% 98 12% 19%
Sjælland 11% 76 5% 6%
Syddanmark 18% 99 7% 11%
Midtjylland 19% 95 7% 12%
Nordjylland 11% 124 4% 7%
Ikke spurgt 11% 138 1% 10%
         
         
Antal børn under 14 år i husstanden Procent Affinitet Mænd Kvinder
0 56% 94 23% 34%
1 9% 72 3% 6%
2 10% 99 4% 5%
3 3% 109 1% 2%
4 eller flere 0% 70 0% 0%
Ved ikke 0% 27 0% 0%
Blev ikke spurgt 22% 147 4% 18%
         
Antal personer over 14 år i
husstanden
Procent Affinitet Mænd Kvinder
1 21% 87 7% 14%
2 42% 98 18% 24%
3 10% 93 4% 7%
4 eller flere 4% 73 2% 2%
Ved ikke 0% 42 0% 0%
Blev ikke spurgt 22% 147 4% 18%
         
         
Personlig indkomst før skat Procent Affinitet Mænd Kvinder
Indtil kl. 99.999 7% 99 2% 5%
Kr. 100.000 - 199.999 11% 96 5% 7%
Kr. 200.000 - 299.999 12% 103 4% 8%
Kr. 300.000 - 399.999 16% 101 5% 11%
Kr. 400.000 - 499.999 12% 111 5% 7%
Kr. 500.000 - 599.999 5% 80 3% 2%
Kr. 600.000 - 699.999 2% 69 1% 1%
Kr. 700.000 - 799.999 2% 116 1% 2%
Kr. 800.000 - 899.999 1% 78 1% 0%
Kr. 900.000 - 999.999 0% 37 0% 0%
Kr. 1.000.000 og derover 2% 97 1% 0%
Ved ikke / vil ikke svare 17% 108 5% 13%
Blev ikke spurgt 13% 100 2% 11%
         
         
Indkøbsvaner Procent Affinitet Mænd Kvinder
Står for alle indkøb 21% 91 6% 15%
Står for de fleste indkøb 16% 96 6% 11%
Deles ligeligt om indkøb 23% 98 10% 13%
Deltager med sjældnere 12% 93 7% 5%
Foretager aldrig indkøb 1% 68 0% 1%
Ved ikke 1% 91 0% 1%
Blev ikke spurgt 25% 123 5% 20%
         
         
Hyppighed af internetanvendelse Procent Affinitet Mænd Kvinder
1-5 dage om måneden 5% 42 2% 3%
6-10 dage om måneden 10% 57 2% 8%
11-15 dage om måneden 6% 38 2% 4%
16-20 dage om måneden 9% 67 4% 5%
21 og flere dage om måneden 70% 169 25% 45%
         
         
Hyppighed af netshopping indenfor de seneste 3 måneder Procent Affinitet Mænd Kvinder
Flere end 10 gange 11% 108 5% 7%
6-10 gange 16% 121 7% 10%
3-5 gange 21% 89 10% 11%
1-2 gange 16% 78 5% 12%
Slet ikke 6% 105 3% 3%
Ved ikke 2% 126 0% 1%
Blev ikke spurgt 28% 111 6% 22%
         
         
Hyppighed af produktsøgning på nettet indenfor de seneste 3 måneder Procent Affinitet Mænd Kvinder
Mere end 10 gange 13% 104 7% 7%
6-10 gange 7% 103 3% 5%
3-5 gange 12% 86 4% 7%
1-2 gange 21% 106 8% 13%
Slet ikke 12% 81 5% 8%
Ved ikke 4% 79 1% 2%
Blev ikke spurgt 30% 115 7% 23%
         
         
Højeste gennemførte uddannelse Procent Affinitet Mænd Kvinder
Folkeskole 7 år eller kortere 2% 99 1% 1%
Folkeskole 8-10 år 10% 98 4% 6%
Mellem / realskole 2% 66 1% 1%
Studenter- /HF- /HH eksamen 6% 62 2% 4%
Erhversuddannelse 16% 74 6% 10%
Høj uddannelse kort varighed (≥ 4 år) 29% 119 9% 20%
Høj uddannelse lang varighed (< 4 år) 22% 134 10% 13%
Anden 1% 70 1% 1%
Ved ikke 0% 36 0% 0%
Går stadig i folkeskole 12% 110 1% 11%
         
         
Beskæftigelse Procent Affinitet Mænd Kvinder
Arbejder, ufaglært (ikke special arb.) 2% 55 1% 1%
Arbejder, ufaglært (special arb.) 2% 66 1% 1%
Arbejder, faglært 5% 62 2% 3%
Funktionær/tjenestemand (uden personaleansvar) 21% 107 7% 14%
Funktionær/tjenestemand (med personaleansvar) 6% 72 3% 3%
Selvstændig, landbrug 0% 25 0% 0%
Selvstændig, detail/håndværk 1% 86 0% 1%
Selvstændig, i øvrigt 6% 160 5% 2%
Lærling/elev 1% 59 0% 1%
Skoleelev/studerende 12% 106 3% 8%
Gift uden selverhverv/hjemmegående 0% 26 0% 0%
Medhjælpende ægtefælle 0% 45 0% 0%
Ude af erhverv (arbejdsløs/arbejdssøgende) 3% 90 1% 3%
Pensionist (alle typer) 13% 98 6% 7%
På efterløn 1% 105 0% 1%
Andet 4% 101 1% 3%
Ved ikke 1% 114 1% 0%
Blev ikke spurgt 23% 129 4% 18%
         
         
Branche Procent Affinitet Mænd Kvinder
Maskinindustri 1% 39 1% 0%
Elektronikindustri 1% 69 0% 0%
Anden industrivirksomhed 2% 41 1% 0%
IT/tele 3% 80 2% 1%
El-/gas-/vandforsyning 0% 46 0% 0%
Bygge-/anlægsvirksomhed 1% 45 1% 1%
Handel (ekskl. detail)/Reparation og service 3% 129 2% 2%
Detailhandel (butik) 1% 44 0% 1%
Hotel-/restaurationsvirksomhed 1% 102 0% 1%
Transportvirksomhed (gods, person, post) 1% 40 1% 0%
Pengeinstitut/Finansiering/
Forsikringsvirksomhed
2% 100 1% 1%
Privat service (inkl. liberalt erhverv) 2% 81 1% 1%
Offentlig administration/Retsvæsen/Forsvar 4% 93 1% 3%
Undervisning 8% 156 3% 6%
Sundheds-/Socialvæsen 8% 127 2% 6%
Organisationer/Forlystelser/Kultur mv. 2% 117 1% 1%
Media/Reklamer 2% 113 1% 1%
Andet 6% 98 3% 4%
Blev ikke spurgt 53% 108 15% 38%