Prøv avisen

Fra Fukuyama til Lykkeberg: 12 citater om liberalismens storhed og fald

Journalist Anna Libak, politolog Francis Fukuyama og chefredaktør på Information, Rune Lykkeberg, er i dag alle enige om, at det liberale demokrati står over for visse udfordringer. Foto: Søren Bidstrup og Niels Ahlmann Olesen / Ritzau Scanpix

Der findes ikke noget reelt alternativ til det liberale demokrati, lød det i 1989 fra den amerikanske politolog Francis Fukuyama, der erklærede historien for afsluttet. I dag – 30 år senere – er hyldesten til den liberale samfundsmodel mere afmålt

1. ”Det, som vi måske er vidner til, er ikke bare enden på Den Kolde Krig eller afslutningen på ​​en bestemt periode i efterkrigstiden, men historiens afslutning som sådan; enden på menneskehedens ideologiske udvikling og universaliseringen af det vestlige liberale demokrati.”

– Francis Fukuyama, amerikansk politolog, 1989

2. ”Nu ser vi en ny verden komme til syne. En verden, hvor der er en reel mulighed for en ny verdensorden. […] En verden hvor FN, løst fra koldkrigs-hårdknuden, er rede til at indfri dets stifteres historiske visioner. En verden, hvor frihed og menneskerettigheder er at finde i alle lande.”

George Bush Senior, forhenværende præsident i USA, 1991

3. ”De liberale demokratier har skabt fantastiske fremskridt. Vi er blevet sundere, friere, rigere, bedre uddannede og mere fredelige. Vi behandler hinanden bedre end nogensinde før. Hvordan kan det være, at et samfund med så kolossale fremskridt og så markante forbedringer kan generere så megen frustration, så megen vrede? Det må være, fordi der er opstået nogle forventninger til, hvad de politiske systemer skal levere, og hvordan historien fungerer, som ikke er blevet indfriet.”

– Rune Lykkeberg, chefredaktør på Information, 2019

4. ”Liberalismen har fejlet, fordi den har sejret. I takt med at liberalismen er blevet mere ’sig selv’, er dens fejl og mangler blevet åbenbaret for os. Vi ser nu resultaterne af et 500 år langt eksperiment, der har befriet individet fra sociale, religiøse og familiemæssige bånd med det resultat, at det eneste, som vi har til fælles, er, at vi alle er individer med rettigheder.”

– Patrick Deneen, amerikansk politiolog, 2018

5. ”Da Sovjetunionen faldt, troede optimistiske lærde, at verden havde foretaget et ubønhørligt skifte i retning af frie markeder og liberalt demokrati. I stedet omfavnede Vesten en stadig større stat og løsere sociale bånd mellem mennesker, hvilket skabte et fragmenteret samfund, hvor det eneste vi alle har tilfælles – som præsident Barack Obama sagde det – er staten.”

– Ben Shapiro, amerikansk politisk kommentator og forfatter, 2014

6. ”Troen på, at det kan lade sig gøre at udbrede menneskerettigheder og demokrati, opfattes som naiv, hvis ikke farlig. Det liberale demokrati er på tilbagetog. Liberalismens grundsøjler smuldrer også dér, hvor de burde stå stærkest. I vestlige lande angribes de af nationalkonservative og nationalister, der ser liberalismens krav om individuelle rettigheder og frihandel som hovedfjenden.”

– Martin Krasnik, chefredaktør for Weekendavisen, 2018

7. ”Liberalismen har fejlet – og med god grund. Den er alt for ofte blevet kompromitteret af de mennesker, der repræsenterede den.”

– Hunter S. Thompson, amerikansk journalist og forfatter i ”Fear and Loathing on the Campaign Trail '72”, 1973

8. ”Det liberale demokrati er ikke historiens slutning; intet er. Alt, hvad mennesker gør, er underlagt erosion og uforudsete forhold. Det liberale demokrati er skrøbeligt, konstant truet og altid i gang med at blive repareret.”

– Yascha Mounk, tysk-amerikansk politolog og forfatter til bogenFolket mod Demokratiet”, 2018

9. ”Vesteuropas liberale stater er som de tunge, modne frugter, der hænger i tynde grene på træerne rundtomkring. Når som helst kan de falde til jorden og gå i fordærv i efterårssolens lave lys.”

– Kasper Støvring, debattør og forfatter til ”Gensyn med fremtiden – Et essay om den nye verdensorden”

10. ”Havde du spurgt mig for ti år siden, havde jeg sagt, at vi ikke var særlig tæt på demokratiets endeligt, og jeg mener stadig ikke, at vi er så tæt på. Men mine børn – kommer de til at skulle overveje andre måder at indrette samfundet på? Ja, det tror jeg.”

David Runciman, britisk idéhistoriker og forfatter til bogen ”Sådan ender demokratiet”, 2018

11. ”Vi har det med at diskutere alt fra populisme, ulighed og folket mod eliten som adskilte fænomener, men i virkeligheden er det alt sammen reaktioner på det samme, nemlig Vestens fald som afgørende global magtfaktor.”

Anna Libak, journalist og forfatter til bogen ”Forstå populismen!”, 2018

12. ”Det er problemet i liberale demokratier. At det ikke giver folk en følelse af forpligtelse eller fællesskab. Og så begynder de at længes mod en form for anerkendelse, der rækker ud over den, alle får som borgere i det liberale demokrati, og som får dem til at kæmpe for andre ting. Det er en følelse, der driver dem mod identitetspolitik.”

– Francis Fukuyama, amerikansk politolog, 2019