Hver dag bringer Kristeligt Dagblad en liste over markante danskere - politikere, teologer, kunstnere og flere andre som fylder år

90 år i denne uge


Verner Tranholm-Mikkelsen

Tidl. provst

85 år i denne uge


Sejr Clausen

Journalist og fhv. chefredaktør

Aina Heilesen

Speciallæge

Claus Larsen

Fhv. byretspræsident

80 år i denne uge


Peter Matzen

Fhv. overlæge

Søren Steen

Koreograf og skuespiller

Jesper Dinesen

Kommandør

Knud Erik Andersen

Fhv. seminarierektor

Alice Bjørn-Andersen

Translatør og tolk

Svend Tougaard

Biolog og forsker

Helle Saabo

Oberstløjtnant

75 år i denne uge


Jørgen Bækgaard Thomsen

Pastor emer.

Jens Bebe

Bestyrelsesformand, fhv. chefredaktør og adm. direktør

Fredrik Andreas Rosenørn-Lehn

Kammerherre og lensbaron

Hanne Drejergaard Kjeldsen

Pastor emer.

Mogens Granborg

Fhv. koncerndirektør og civilingeniør

70 år i denne uge


Anders Korsgaard Christensen

Klinikchef og chefpsykolog

Inge With Johannesen

Pastor emer.

Peter Vilmann

Professor og overlæge

Jørgen Pedersen

Pastor emer.

Bent Fabricius

Pens. kommandør

Cornelia Zibrandtsen

Arkitekt og landskabsarkitet

Henrik Aagaard

Partner

50 år i denne uge


Adda Djørup

Forfatter og digter

Kristian Heunicke

Direktør og fhv. cheføkonom

Thyra Hilden

Maler, tegner og fotograf

30 år i denne uge


Chris Borup Preuss

Seniorkonsulent, fhv. formand