Hver dag bringer Kristeligt Dagblad en liste over markante danskere - politikere, teologer, kunstnere og flere andre som fylder år

90 år i denne uge


Leif Engelhardt Nannestad

Fhv. skovrider

Christian Sørensen

Husmand

Palle E. Petersen

Fhv. overlæge

85 år i denne uge


Per Bech-Jansen

Speciallæge

Knud Munk Nielsen

Fhv. amtsborgmester og gårdejer

Børge Wagner

Tidl. dirigent og chefkapelmester

Knud Lundblad

Advokat

Niels Paul Christiansen

Fhv. direktør og civilingeniør

Jørgen Simonsen

Oberst

Lars Toksvig

Statsskovrider

Jørgen Didrichsen

Fhv. kontorchef

Hanne Foghsgaard

Læge

Søren Kim Engel

Direktør og ingeniør

80 år i denne uge


Anne Gersdorff Korsgaard

Speciallæge

Niels Ørskov Christensen

Bestyrelsesformand og fhv. adm. direktør

Kaja Brolykke Eiding

Fhv. ekspeditionsekretær

Per Magid

Advokat

Vivi Flindt

Forfatter, tidl. solodanserinde og instruktør

Fanni Vibeke Lasson

Fhv. husholdningsleder og redaktør

Ellen Bick Asmussen

Lektor og skribent

Jørgen Bendik Elmer

Fhv. advokat

Niels Ettrup

Pastor emer.

Carsten Thure Nielsen

Arkitekt

Esther Hummel

Pastor emer.

Tove Burup

Pastor emer.

Bente Vita Hansen

Keramiker

Karin Hammer

Professor emer.

75 år i denne uge


Karin Løhde

Kunsthandler og fhv. borgmester

Jørn Olesen

Pens. kontreadmiral og tidl. efterretningschef

Lene Bohr

Speciallæge

Claus Boxenbaum

Advokat og forfatter

Suzanne Bjerrehuus

Forfatter, foredragsholder og tidl. TV-vært

Michael Fleischer

Oberst

Preben Bach Holm

Fhv. adj. professor og forskningsprofessor

Niels Lihn Jørgensen

Fhv. adm. direktør

Lotte Hedeager

Professor

Anne Rahbek Thomassen

Fhv. cheflæge

Elsebeth Lynge

Professor

Hans Christian Petersen

Fhv. adm. direktør

Birgitte Andersen

Dommer

70 år i denne uge


Annie Kyed Jensen

Pastor emer.

Annie Lykke Gregersen

Fhv. direktør, CEO og Senior Vice President

Pia Raug

Sanger, komponist og forfatter

Svend Bjerg Hansen

Landsdommer

Susanne S. Blichfeldt

Overlæge

Helle Kruse Nielsen

Bestyrelsesmedlem

Tim Fog

Direktør

Janicke Forsberg Schultz-Petersen

Adm. direktør

Børge Munk Povlsen

Provst, foredragsholder og fortæller

Jan Olsen

Fhv. cheføkonom

Signe Friberg Nielsen

Forhandlingsdirektør

60 år i denne uge


Jørgen Skeel

Godsejer og hofjægermester

Helle Bonnesen

Medlem af Folketinget (K)

Jakob Wagner

Industriel designer

Milena Bonifacini

Billedkunstner og præsident

Lise Lind

Kontorchef og fhv. chefarkitekt

Anne Mette Jürgensen

Teolog

Niels Frank

Forfatter

Marja Jäättelä

Professor og forskningsleder

Ulla Pierri Enevoldsen

Studenterpræst

Carsten V. Jensen

Fodbolddirektør og fhv. professionel fodboldspiller

40 år i denne uge


Tina Kragh Vildgaard

Restaurantmanager og medstifter

Nikolaj Villumsen

Medlem af Europa-Parlamentet (EL)

30 år i denne uge


Emmelie de Forest

Sanger og vinder af European Song Contest