Hver dag bringer Kristeligt Dagblad en liste over markante danskere - politikere, teologer, kunstnere og flere andre som fylder år

95 år i denne uge


85 år i denne uge


Mogens D. Rømer

Direktør og civilingeniør

Jørgen Damgaard

Fhv. forstander og kaptajn

40 år i denne uge


Margrethe Nabe-Nielsen

Chef for public affairs og fhv. sekretariatsleder

Jens Jonatan Steen

Chef for Politik og Udvikling