Hver dag bringer Kristeligt Dagblad en liste over markante danskere - politikere, teologer, kunstnere og flere andre som fylder år

95 år i denne uge


Aksel Bøje

Pens. oberstløjtnant

Nis Iversen Nissen

Overlæge

Knud Erik Pedersen

Fhv. regionschef

90 år i denne uge


Poul Rørsgård

Direktør

Jørgen Lyng

General, fhv. forsvarschef og formand

Verner Nicolet

Kgl. kapelmusicus

Verner Daugaard

Fhv. rektor

Marianne Dalgas

Fhv. overlæge

Frederik Faurschou Christensen

Fhv. højskoleforstander og seminarierektor

Bent B. Heurlén

Fhv. direktør

85 år i denne uge


Christian N.B. Ulrich

Godsejer, kammerherre og hofjægermester

Hans C. Fledelius

Seniorkonsulent og øjenlæge

Uwe-Jens Lornsen

Direktør

Jens Ole Korch

Advokat

Vagn Møller Bundgaard

Civilingeniør

Erik Brøgger

Pastor emer.

Per Lund Thoft

Fhv. direktør

Hans Jørgen Gustavsen

Fhv. direktør

Per Holst

Filmproducent

Ivan Benjamin Hansen

Pastor emer.

80 år i denne uge


Jan Bjerregaard

Teolog

Erik Wind Hansen

Lektor

Jens Stigaard

Fhv. kommunaldirektør

Nils Finn Munch-Petersen

Seniorforsker

Jens Christian Nielsen

Pastor emer. og fhv. underviser

Jan zum Vohrde

Saxofonist

Bent Jørgensen

Professor emer.

Sys Hindsbo

Grafiker, billedhugger og maler

Kirsten Johanne Laursen

Pastor emer.

Henrik Colding-Jørgensen

Komponist og organist

Bent Jeppesen

Fhv. teaterchef

Flemming Kofod-Svendsen

Fhv. sognepræst, boligminister og medlem af Folketinget

Per Thorup

Dyrlæge

Asger Bojesen

Fhv. sekretariatschef

Jørgen Ørstrøm Møller

Ambassadør og adj. professor

Erik Dekov

Fhv. momskonsulent

Stig Kuhlmann

Fhv. socialdirektør

Niels Kristian Poulsen Refskou

Pastor emer.

Jens Raahauge

Forfatter og fhv. skoleleder og formand

Jørgen Lange Thomsen

Professor emer.

Anders Pedersen

Direktør

Birger Axen

Rektor

Niels Pram Gad

Pastor emer.

Mable Rose

Maler og grafiker

Jan Lohmann

Guldsmed, smykke- og billedkunstner

Hans Løkke

Fhv. næstformand, forskningschef og civilingeniør

Ole Frie

Fhv. direktør

Torsten Thorup

Arkitekt MAA MDD

Anders Brask Fischer

Overlæge

John Alsted Korstgård

Professor emer., fhv. institutleder og fhv. prodekan

75 år i denne uge


Lisbeth Arkil

cand.mag.

Asger Bruun-Christensen

Adm. direktør, fhv. vice president og COO

Rosa-Marie Larsen

Tidl. kordegn

Beth Tetens Høeg

Fhv. ergoterapeut og tandlæge

Ulrik Abildgaard

Overlæge

Ivan Hvid

Professor emer. og overlæge

Hans Peder Cappelørn

Pastor emer.

Iben Hasselbalch

Litterær oversætter, sanger og sangskriver

Lise Brandt Fibiger

Pastor emer.

Carl Erik Villumsen

Teolog

Poul Ruders

Komponist og organist

Barbara May Landmark

Pastor emer.

Peter Konggaard

Pastor emer.

Astri Luihn

Maler

Hans Otto Raaschou

Klinikejer, speciallæge og fhv. overlæge

Peter Schøller-Larsen

Adm. direktør, fhv. bestyrelsesformand og fhv. landechef

Kurt Refsgaard

Adm. direktør, fhv. oberst og fhv. flyverhjemmeværnsinspektør

70 år i denne uge


Pontus Kjerrman

Billedhugger og fhv. lektor

Lars Rohde

Fhv. nationalbankdirektør

Per Vestergaard Okkels

Departementschef og fhv. adm. direktør

Doris Bloom

Billedkunstner

Mich Vraa

Forfatter, journalist og skønlitterær oversætter

Ulla Röttger

Professionel bestyrelsesmedlem, rådgiver og fhv. adm. direktør

Karen Strandhave

Menighedsrådsformand og fhv. socialrådgiver

Ulla Schäfer Fruensgaard

Teolog

Uffe Toudal Pedersen

Fhv. departementschef og gårdejer

Peter Damgaard Jensen

Professionelt bestyrelsesmedlem og tidl. adm. direktør

Kim Herforth Nielsen

Arkitekt

Holger Haldrup

Tidl. sognepræst

Thomas Bloch Ravn

Aftrædende museumsdirektør, bestyrelsesformand og adj. lektor

Anders Christian Hougaard

Fhv. ambassadør og politifuldmægtig

60 år i denne uge


Anders Nørskov

Ressourcedirektør, fhv. økonomi- og vicedirektør

Ole Kielmann Hansen

Ejendomsmægler MDE og indehaver

Poul Houman Andersen

Professor, ph.d.-skoleleder og direktør

Lotte Bjerre Knudsen

Scientific Corporate Vice President og adjungeret professor

Charlotte Cappi Grunnet

Studenterpræst

Marina de Paoli

Advokat

Per Pugholm Olsen

Chef for kampflyprogrammet og fhv. koncernstyringsdirektør

Nina Ravn

Provstisekretær

Palle Weis

Opinions- og eventredaktør

Jesper Skibby

Tidl. professionel cykelrytter

Anders Michael Hansen

Teolog og konsulent

Thomas Fredrick Borgen

Fhv. adm. direktør

Michael Rejnholdt Vesth

Teolog

Karen Bro

Klummeskribent, selvstændig rådgiver og fhv. chefredaktør

50 år i denne uge


Rune Lykkeberg Nielsen

Ansv. chefredaktør og journalist

Susanne Torpe

Freelance redaktør, direktør og fhv. forlægger

Mia Nyegaard

Kultur- og fritidsborgmester (R)

Mona Irene Høgh

Teolog

Henrik Østergaard Breitenbauch

Centerleder og seniorforsker

Casper Bengtson

Adm. direktør

Pernille Blach Hansen

Underdirektør, fhv. direktør og medlem af Folketinget (S)

40 år i denne uge


Mette Juhl Vedel

Teolog

Kristina Eskelund Nielsen

Teolog

Annika Langvad

Tidl. professionel cykelrytter

Peter Rosenmeier

Bordtennisspiller

Sarah Bach la Cour

Sognepræst

Stine Pilgaard

Forfatter og sangskriver