Hver dag bringer Kristeligt Dagblad en liste over markante danskere - politikere, teologer, kunstnere og flere andre som fylder år

95 år den her uge


Jørgen Fuglsang

Fhv. overpostinspektør

90 år den her uge


Grete Warrer

Fhv. direktør

Ebbe Thue Poulsen

Professor

85 år den her uge


Jørgen Raaschou-Nielsen

Arkitekt

Hanne Sand Hansen

Overlæge

Flemming Kaae Marcussen

Fhv. bankdirektør

Erik Pedersen

Direktør

80 år den her uge


Jens Christian Briand Petersen

Fhv. statsskovrider

Paul Vilhelm Monrad

Pastor emer.

Teit Weylandt

Arkitekt og industriel designer

75 år den her uge


Niels H. Secher

Professor og overlæge

Leif Beck Fallesen

Bestyrelsesformand, kommentator og fhv. ansv. chefredaktør

Carsten Barløse

Pastor emer.

Jens Røder

Statsaut. revisor (deponeret)

Kurt Lykstoft Larsen

Fhv. luftfartsdirektør

Jens Thorhauge

Seniorrådgiver og fhv. direktør

Jørgen Storgaard Jensen

Pastor emer.

Povl Callesen

Pastor emer.

Margrethe Koytu

Skuespiller

Gitte Hænning

Sanger

Marianne Ilkjær

Fhv. museumsdirektør

Torkil Menné

Professor og overlæge

Jens Ole Holmgaard Henriksen

Tidl. provst

Trine Bech

Fhv. forskningsbibliotekar

70 år den her uge


Lene Holt Veino

Adm. direktør

Henrik Espersen

Direktør

Svend Faarvang

Sognepræst

Frank Farsø Nielsen

Overlæge

Knud Odgaard Pedersen

Direktør

Jens Jørgen Refshauge

Sognepræst

Jakob Kragstrup

Praktiserende læge og professor

Claus Christoffersen

Speciallæge og gynækolog

Jørgen Selmer

Fhv. museumsdirektør

65 år den her uge


Keld Kobborg Andersen

Teolog

Birgitte Hass

Adm. direktør

Jan Hansen

Oversætter

Morten Hahn-Pedersen

Historiker og fhv. museumsdirektør

50 år den her uge


Joan Dalsgaard Andersen

Teolog

Thomas Helveg

Fodboldtræner og tidl. fodboldspiller

40 år den her uge