Prøv avisen

Ældre danskere bliver ensomme på Solkysten

Danske pensionister, der flytter til udlandet, ender ofte som sociale tilfælde, når de bliver gamle. Forsker foreslår øget dansk hjælp til de gamle, og Røde Kors overvejer at hjælpe

Danske pensionister, der vælger at tilbringe den tredje alder i udlandet, får pensionen med sig. Men den service og omsorg, de ville have fået, hvis de boede i en dansk kommune, går de derimod glip af.

Det bliver et problem for mange danske pensionister, når de går fra at være ældre til gamle og får behov for hjælp. Det viser en undersøgelse, som seniorforsker Anne Leonora Blaakilde fra Gerontologisk Institut har lavet blandt de cirka 3000 danske pensionister, der har bosat sig i Spanien, primært på Costa del Sol.

Det er risikabelt at emigrere, for man kan komme til at stå meget alene, når man bliver gammel. Mange af dem kan ikke forestille sig at flytte hjem, men lever meget isoleret i Spanien. Det spanske social- og sundhedsvæsen er baseret på brugerbetaling, så der er hverken hjemmehjælp, madudbringning eller aktivitetscentre, der er til at betale for en dansk folkepension. For eksempel koster en plads på det skandinaviske plejehjem 16.000 kroner om måneden, siger Anne Leonora Blaakilde.

Hun peger på, at briterne, der har en stor koloni på Solkysten, har et veludviklet netværk af frivillige, der hjælper de ældste, og hun appellerer til danske initiativer, der kan hjælpe pensionisterne, som ofte aldrig er blevet integrerede til trods for, at de har tilbragt 20 år i Spanien.

Fra dansk side burde man nok undersøge, hvordan man kan hjælpe danskere dernede, som er svækkede. De har jo betalt skat hele deres liv, men får ikke i alderdommen den samme sociale sikring som andre, bare fordi de har valgt at flytte. Det hænger ikke sammen i en globaliseret verden, siger Anne Leonora Blaakilde.

Dansk Røde Kors organiserer besøgstjenester i mange kommuner og har også overvejet at gå ind i Tyskland, hvor nogle ældre fra det danske mindretal ville kunne have gavn af en besøgsven.

Vi har ikke overvejet Spanien, men nu vil vi se på, hvad behovet er. Røde Kors er der, hvor der er behov, og med vores internationale netværk er vi oplagte. Jeg kunne forestille mig, at vi for eksempel indgik en samarbejdsaftale med spansk Røde Kors, siger udviklingskonsulent Christina Rasmussen fra Røde Kors.

I ÆldreSagen siger ældrekonsulent Margrethe Kähler, at folk skal tænke sig rigtig godt om, før de emigrerer og også sikre sig, at de kan vende hjem til Danmark, når de bliver svækkede, idet det sociale sikkerhedsnet ikke er så godt i Sydeuropa som her.

Jeg vil gerne opfordre Velfærdsministeriet til at lave en pjece, der informerer pensionisterne om, hvad de bør have med i deres overvejelser, før de flytter til udlandet. Det er vigtigt for dem at langtidsplanlægge. Jeg har talt med flere, der ønskede at flytte tilbage til Danmark og få en ældre- eller plejebolig, men det kan man ikke bare få.

I 2006 modtog 28.000 danskere folkepension i udlandet, og det var 11.000 flere end i 2000.

dahl-hansen@kristeligt-dagblad.dk