Ældre er vilde med fælles motion

Idrætsforeninger ser nu mange ældre, der genoptager ungdommens motion. Det kan spare store samfundsudgifter

Stadigt flere ældre kaster sig i en sen alder over målrettet motion. Nye tal fra Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) viser, at de ældre er vilde med at dyrke idræt og i stigende grad gør det i idrætsforeningernes fællesskab. -
Stadigt flere ældre kaster sig i en sen alder over målrettet motion. Nye tal fra Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) viser, at de ældre er vilde med at dyrke idræt og i stigende grad gør det i idrætsforeningernes fællesskab. - Foto: colourbox.com

Stadigt flere ældre kaster sig i en sen alder over målrettet motion. Nye tal fra Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) viser, at de ældre er vilde med at dyrke idræt og i stigende grad gør det i idrætsforeningernes fællesskab.

Ifølge DGI's nye medlemsopgørelse dyrkede knap 170.000 på 60 år eller mere idræt i en forening under DGI i 2009. Fra 2005 til 2009 er andelen af aktive mænd på over 60 år øget med 42,7 procent, mens kvinderne har haft en fremgang på 32,5 procent. Selv om de ældre kvinder fortsat fører med over 95.000 aktive foran mændene med 73.000, så er mændene altså godt på vej fremad, viser de nye tal.

Ifølge formanden for DGI, Søren Møller, er der store perspektiver:

- Kan vi få en halv million flere til at dyrke motion, kan samfundet spare fire mia. kr., viser tal fra Institut for Folkesundhed. Men der skal også arbejdes målrettet for også at få de svageste grupper med, siger han.

Ifølge DGI er træning i motionscentrene den mest populære aktivitet for de ældre generelt. For kvinderne er det desuden tennis, dans og musik og badminton, der har størst fremgang. For mændene er det motions/friluftsliv, tennis, fodbold og badminton, der løber med den største fremgang.

Ældre over 80 år, der træner jævnligt, kan træne sig 20 år yngre, viser en stor undersøgelse fra ældreeksperten Lis Puggaard. Den viser også, at det er vigtigt, at ældremotion drives af lyst, og at der er gevinst i at træne sammen med andre. Dét genkender formanden for DGI, Søren Møller:

- Vi har de senere år udviklet mange tilbud til de ældre og ser stor vækst i deres motionsforbrug. Tidligere holdt folk op med at dyrke motion, når de fik travlt med arbejde og børn. Men nu ser vi de første generationer, der bliver ved at dyrke idræt livet igennem, siger han.

ældremotion
ældremotion Foto: Morten Stricker