Prøv avisen

Ældre på plejehjem er mest udsatte for ensomhed

Foto: Leif Tuxen

Samtalen mellem beboerne på mange af landets plejehjem er væk, for de ældre mangler socialt overskud til at tale sammen

Følelsen af ensomhed er mere udbredt blandt ældre på plejehjem end blandt ældre i eget bolig. Et plejehjem er ikke noget værn mod ensomheden, fastslår en analyse, som Videncenter på Ældreområdet har foretaget blandt 8000 repræsentativt udvalgte ældre. Selvom man på et plejehjem er omgivet af andre, så er følelsen af ensomhed mere udbredt her end hos ældre, som bor i egen bolig.

Det at være sammen med nogen er ingen hindring for at opleve sig uønsket alene. Det påfaldende på mange plejehjem er, hvor lidt fællesskab beboerne har med hinanden, siger seniorforsker Merete Platz, Videncenter på Ældreområdet, som har bearbejdet dataene i undersøgelsen Portrætter af gamle ensomme gør boligen en forskel?.

Ældrepolitisk konsulent i Ældre Sagen, antropolog Marie Lilja Jensen har lavet feltstudier på plejehjem og bekræfter Merete Platzs konklusioner. Hun beskriver, hvordan mange beboere spiser sammen dag efter dag uden at samtale. Overskuddet til at tale er væk.

Når du får plads på et plejehjem, er du typisk svækket, og det sociale overskud kan bedst sammenlignes med en dag, hvor du har influenza, siger Marie Lilja Jensen.

De to eksperter er enige om, at der kan gøres meget for at afhjælpe ensomheden blandt landets plejehjemsbeboere. Her spiller personalet en afgørende rolle. En del af de ældre er ikke i stand til at tale med hinanden, men ville kunne tale sammen, hvis der var en plejer som formidler mellem dem. En dagligdag, hvor beboerne inddrages og en kørestolsbruger for eksempel læser avisen højt for en blind beboer, vil også dæmme op for ensomheden, siger Marie Lilja Jensen med henvisning til amerikanske studier af ældre og ensomhed.

Har man en følelse, af at andre har brug for en, kan det bryde følelsen af ensomhed og følelsen af at være til besvær, som også er udbredt blandt plejehjemsbeboere, siger Marie Lilja Jensen.

På plejehjemmet Præsthøjgården er plejehjemsleder Anders Severinsen bevidst om den forskel, personalet kan gøre i forhold til af afhjælpe ensomheden. Derfor har han modsat sig,at der blev indrettet personalerum til plejerne. Plejerne skal holde pauser i samme miljø som beboerne for at bidrage til følelsen af hjemlighed.

Vi kan gøre meget for at afhjælpe ensomhed, men vi må også erkende, at vi ikke kommer ud over ensomheden på et plejehjem. Vi kan bestræbe os på at lave et hjemligt miljø, men vi kan aldrig erstatte den kærlighed, en familie kan yde, siger Anders Severinsen.

Kristeligt Dagblad har i et døgn besøgt plejehjemmet Præstehøjgården i Horsens for at tegne et billede af alderdommens ansigter.