Prøv avisen

Ældre skal hjælpes til at drikke efter deres alder

Det er hyggeligt at nyde et godt glas vin, men jo ældre man bliver, desto mindre alkohol skal der til, før vinen skader mere end den gavner. Foto: Arkiv

Hjemmehjælpere og plejehjemsmedarbejdere skal klædes på til at takle ældre borgeres alkoholvaner. Det er nemlig de færreste seniorer, der ved, at de ikke længere kan drikke som i deres unge dage

Det kan være noget af en overvindelse at konfrontere den pæne fru Hansen med, at hun drikker lidt mere, end hun egentlig har godt af. Men det er ikke desto mindre nødvendigt at tage konfrontationen. Alt for mange ældre mænd og kvinder drikker nemlig mere, end de kan tåle, og det fører til skader, sygdom og dårlig livskvalitet.

Sådan lyder beskeden fra antropolog og sygeplejerske Christina Kudsk Nielsen fra Rusmiddelcenter i Silkeborg, der som den første kommune i landet sætter fokus på de ældre og alkohol.

"Vi kender problematikken fra både plejehjemmene og hjemmeplejen. Personalet vil gerne hjælpe de ældre, men mangler viden og redskaber til at takle problemet. Samtidig anses den ældres alkoholforbrug som en privatsag, og det gør det svært at tale om," siger Christina Kudsk Nielsen.

I første omgang skal 50 af kommunernes hjemmehjælpere uddannes til at bryde tabuerne og tage hul på de vanskelige samtaler, og på længere sigt er det planen, at der skal holdes temaaftner om sammenhængen mellem alkohol og alderdom på kommunens dagcentre, hvor de ældre også selv kan komme til orde og udveksle erfaringer. Ifølge Christina Kudsk Nielsen kan ældre med alkoholproblemer inddeles i to kategorier: De, der har et regulært misbrug, og de, der blot har taget deres normale alkoholvaner med sig i ind alderdommen, men ikke længere kan tåle samme mængder.

"Det er den sidste kategori, der er flest af. De holder sig pænt inden for genstandsgrænsen, men falder alligevel og pådrager sig skader eller bliver dårlige, fordi deres krop ikke længere kan klare alkoholen. De oplever ikke, at de har et problem, for de drikker jo ikke mere, end de hidtil har gjort, men alkoholen påvirker dem på en helt anden måde, nu hvor deres krop og fysik er blevet mere skrøbelig," siger Christina Kudsk Nielsen.

Hun henviser blandt andet til en engelsk undersøgelse, der viser, at mænd over 65 år kun bør drikke en enkelt genstand om dagen, mens kvinder i samme aldersgruppe kun bør drikke en halv.

"Det er et noget andet indtag end det, der anbefales i Danmark, hvor en mand højst bør drikke tre genstande og en kvinde højst to genstande om dagen uanset alder," siger Christina Kudsk Nielsen.

Tabet af en ægtefælle, overgangen fra arbejde til pensionisttilværelse eller kronisk sygdom får også en del ældre til ligefrem at skrue op for deres alkoholforbrug. De dulmer tabet af en elsket med en ekstra øl eller flere til frokosten eller lindrer fysiske smerter med lidt at sove på.

"Det er en form for selvmedicinering, som vi skal tage meget alvorlig, for den dækker selvfølgelig over grundlæggende problemer. Vi skal finde ud af, om de ældres forbrug i virkeligheden skyldes for eksempel ensomhed eller sygdom og hjælpe dem til at finde en vej ud af de problemer, så de ikke er afhængige af alkoholen som hjælp," siger Christina Kudsk Nielsen.

Hun understreger, at hjemmehjælperne bestemt ikke skal vriste snapsen eller sherryflasken ud af de ældres hænder, men at de skal informere og vejlede dem:

"Vi skal ikke ind og bestemme over de ældre, men vi skal give dem den korrekte information, så de selv kan tage stilling. Det kan måske virke en smule invaderende, men vi svigter, hvis vi ikke tør tage samtalen med dem. De skal have samme mulighed for at træffe et kvalificeret valg som alle andre."