Prøv avisen

Økonomi er ikke nok: Politikere vil måle vores lykke

Lykke er kommet på den politiske dagsorden. Folketinget skal debattere, hvordan vi måler og forbedrer den nationale lykke, og miljøminister Ida Auken (SF) vil supplere BNP med mål for bæredygtighed, og hvordan vi har det. Foto: Torkil AdsersenDenmark

I kølvandet på Rio-topmødet skal Folketinget debattere, hvordan vi måler og forbedrer den nationale lykke. Enhedslisten ønsker et dansk lykkeindeks, og miljøminister Ida Auken (SF) vil supplere BNP med mål for bæredygtighed, og hvordan vi har det

Efter sommerferien skal Folketinget debattere, hvordan vi opstiller konkrete mål for forbedring af danskernes lykke.

Dermed kulminerer en udvikling, der har fundet sted over hele verden i de seneste år, hvor lykke gradvis er skiftet fra at være et flyvsk begreb i digteres, filosoffers og psykologers ordforråd til at blive en konkret måleenhed for toppolitikere og nationaløkonomer.

LÆS OGSÅ: Verden går i aktion for lykke

Det seneste store gennembrud for lykkemålinger fandt sted på FN-topmødet i Rio de Janeiro i Brasilien i sidste uge, da FNs udviklingsorganisation UNDP præsenterede en global plan for måling af bæredygtig menneskelig udvikling. Den traditionelle økonomiske målestok for et lands udvikling, bruttonationalproduktet (BNP), skal udvides med flere og blødere målemetoder, lød budskabet fra UNDPs øverste chef, New Zealands tidligere premierminister Helen Clark.

Retfærdighed, værdighed, lykke og bæredygtighed det er begreber, som er fundamentale i vores liv, men fraværende i BNP. Vi har brug for at definere og måle fremskridt på en måde, så der tegner sig et bredere billede af menneskelig udvikling, erklærede Helen Clark, som ved præsentationen blev bakket op af statsminister Helle Thorning-Schmidt (S), der deltog i sin egenskab af EU-formand.

Også miljøminister Ida Auken (SF) deltog i Rio-topmødet, og hun erklærer sig villig til i en dansk sammenhæng at indarbejde nye måleenheder i nationalregnskabet.

For hver dag, der går, bliver det mere tydeligt, at BNP ikke fortæller nok om, hvordan det går os som samfund. Jeg kan ikke sige, præcis hvordan vi vil inddrage lykke, sundhed, uddannelse og infrastruktur. Men vi arbejder i regeringen på at få flere indikatorer med, som kan fortælle os, hvordan det går, siger Ida Auken, der især er inspireret af OECDs såkaldte Better Life Index, som måler befolkningers trivsel ud fra 11 indikatorer, herunder miljø, tilfredshed med tilværelsen og balance mellem arbejdsliv og familieliv.

Hvornår regeringens udspil er parat, kan ministeren ikke sige, men lykke som national måleenhed kommer til debat i Folketinget efter sommerferien, idet Enhedslisten genfremsætter et forslag fra sidste år om at indføre et nationalt lykkeindeks. I 2011 fik partiet kun Kristendemokraternes støtte, men i kraft af at forslaget nu får mere fokus på bæredygtighed, og at regeringen selv har planer på området, forventer miljøordfører Per Clausen større opbakning.

I flere andre lande har man længe haft debatten om, hvordan man sikrer fremtidige generationer de bedste muligheder for at leve deres drømme ud. I Danmark har man haltet bagefter denne udvikling og holdt fast i et ensidigt fokus på økonomisk vækst. Det glæder mig, hvis regeringen vil lade sig inspirere af udlandet, siger han.

Som daværende socialminister var den konservative miljøordfører Benedikte Kiær med til at skyde Enhedslistens forslag ned i 2011. Men hun betoner, at hun gerne vil lade sig inspirere af den lykkepolitik, som den konservative premierminister David Cameron har sat på dagordenen i Storbritannien:

Camerons dagsorden handler om at anerkende civilsamfundets og familiens betydning i menneskers liv. Det er noget helt andet end Enhedslisten, som havde opstillet en lang liste med rettigheder, staten helst skulle sikre borgerne. For eksempel lav brugerbetaling til briller. Jeg mener ikke, vi kan måle lykke på den måde. Det er ikke staten, men os selv, som definerer, hvad der gør os glade og lykkelige. Men det giver god mening at diskutere, hvordan staten kan være med til at skabe nogle rammer, vi kan føle os lykkelige i.

Liv&Sjæl side 11 og 12