Øretæver er godt for den åndelige udvikling

Ny bog og to nye frimærker hylder det 800 år gamle københavnske gymnasium Metropolitanskolen, som Hans Scherfig udødeliggjorde i "Det forsømte forår"

Metropolitanskolen vil for altid blive forbundet med Hans Scherfigs beske portræt i "Det forsømte forår". Her ses Frits Helmuth som den sadistiske, maltbolsje-suttende lektor Blomme i Peter Schrøders filmatisering fra 1992. --
Metropolitanskolen vil for altid blive forbundet med Hans Scherfigs beske portræt i "Det forsømte forår". Her ses Frits Helmuth som den sadistiske, maltbolsje-suttende lektor Blomme i Peter Schrøders filmatisering fra 1992. --. Foto: .

"Disciplina sollerti fingitur ingenium", står der på facaden af Metropolitanskolens gamle bygning på Frue Plads i det indre København. Særligt latinkyndige elever – og dem har der været rigtig mange af i de 800 år, skolen har eksisteret – oversætter ordene til: "Ved kløgtig tugt dannes ånden". Langt mere berømt er dog Hans Scherfigs knap så præcise, men morsommere version: "Øretæver er godt for den åndelige udvikling".

Helt tilbage i 1209 anlagde biskop Peder Sunesøn en klosterskole i forbindelse med den nyopførte Vor Frue Kirke. Hermed var grunden lagt til en latinskole og senere gymnasium, som i århundreder skulle danne og uddanne en lang række af kongerigets senere berømtheder. Muren med det famøse skolemotto stammer dog ikke fra middelalderen. Såvel skole som kirke blev nemlig ødelagt ved brand i 1728 og igen ved Københavns bombardement i 1807, så de nuværende bygninger på Frue Plads, tegnet af C.F. Hansen, er kun små 200 år gamle.

Nu fejres Metropolitanskolens jubilæum med udgivelsen af både en bog og to frimærker.

Bogen "Hvilket forår", som er skrevet af blandt andre Politiken-journalist Hans Drachmann, og som skolen udgiver med støtte fra Oticon Fonden, udkom i går fredag. Og den 9. september udgiver Post Danmark to frimærker, tegnet af Politiken-tegneren Roald Als, som forestiller henholdsvis den omtalte bygning på Frue Plads og den nyere bygning i Struenseegade på Nørrebro, som skolen flyttede til i 1938.

Det kan ikke nægtes, at der er en god del københavneri i at fejre det gymnasium, der over årene har udviklet sig fra katolsk klosterskole over latinskole og eliteskole for samfundets spidser til i dag at være Nørrebro-gymnasium med mange tosprogede elever og i øvrigt på vej til at flytte og fusionere med Østre Borgerdyd til et nyt gymnasium ved navn Gefion.

Adskillige forhold gør dog, at Metropolitanskolen ikke bare er et gymnasium som alle andre. For eksempel dets alder og den imponerende liste af berømtheder, som er blevet studenter derfra.

For eksempel naturvidenskabsmanden og helgenen Niels Steensen (årgang 1656), digteren og præsten C. Hostrup (1837), politikeren og avisgrundlæggeren Viggo Hørup (1861), kong Christian X (1889), teologen og højskolemanden Hal Koch (1921), teologen og filosoffen K.E. Løgstrup (1923), violinisten Svend Asmussen (1933), filminstruktøren Erik Balling (1942), skuespilleren Jørgen Reenberg (1946), præsten og forfatteren Johannes Møllehave (1956), tidligere minister og Venstreformand Henning Christophersen (1958) og fra nyere tid tidligere minister Pia Gjellerup (1978) og skuespiller-brødrene Mads og Lars Mikkelsen (1984 og 1985).

Men først og fremmest skyldes Metropolitanskolens berømmelse den kendsgerning, at dansk litteraturhistories berømteste, skarpest satiriserende og morsomste uvederhæftige skoleportræt, Hans Scherfigs "Det forsømte forår", åbenlyst bygger på Scherfigs egne skoleoplevelser herfra. Han blev student i 1924.

Ved udgivelsen i 1940 af Scherfigs satiriske hudfletning af lektor Blomme – som i virkelighedens verden hed Valdemar Bang – og alle hans forskruede og sadistiske lærerkolleger vakte bogen megen vrede og forargelse på Metropolitanskolen. Og i forordet til jubilæumsbogen erindrer undervisningsminister Bertel (V), at så sent som ved en af hans sønners dimission fra skolen gik en meget aldrende tidligere elev på talerstolen og indledte med ordene: "Man har gjort lektor Blomme meeegen uret!"

Men tiden læger alle sår. I dag ser ingen et problem i, at den officielle hyldestbog har en titel, der refererer til Scherfig, og at fejloversættelsen af skolemottoet er langt mere berømt end den korrekte.

mikkelsen@kristeligt-dagblad.dk