Prøv avisen

10 falske citater som kendte bliver tillagt

Har Sokrates mon sagt "Vore dages ungdom elsker luksus..." ?

Vores sprog er fuld af citater, som ingen har sagt, som bliver tillagt de forkerte, eller hvis originalitet er højst tvivlsom. Her er ti eksempler

Her følger en række eksempler på citater, som forskellige kendte mennesker længe er blevet tillagt, men som siden er blevet tilbagevist

1) Et eksempel på, hvordan et falsk citat bliver til, er Kierkegaards berømte citat om at miste fodfæste: At vove er at tabe fodfæste en kort stund ikke at vove er at tabe sig selv.

Citatet stammer formentlig fra en passage i bogen Sygdommen til Døden, hvor der står: Det er saaledes i Verdens Øine farligt at vove, og hvorfor? Fordi man saa kan tabe. Men det ikke at vove, det er klogt. Og dog, ved ikke at vove kan man just saa forfærdelig let tabe, hvad man dog, hvor meget man end tabte ved at vove, vanskeligt tabte, og i ethvert Tilfælde aldrig saaledes, saa let, saa ganske som var det Ingenting sig selv. Thi har jeg vovet forkeert, nu vel, saa hjælper Livet mig med Straffen. Men har jeg slet ikke vovet, hvo hjælper mig saa? Og naar jeg ovenikjøbet ved slet ikke i høieste Forstand at vove (og at vove i høieste Forstand er just at blive opmærksom paa sig selv) feigt vinder alle jordiske Fordele og taber mig selv!

LÆS OGSÅ: Mange af vores yndlingscitater er falske

2) Et anden hyppigt brugt, men falskt citat fra Kierkegaard, lyder:
Livet skal leves forlæns, men forstås baglæns.

Det er en noget af en banalisering af, hvad Kierkegaard faktisk skrev. Det, han i virkeligheden skrev i en af sine ungdomsjournaler, var:

Det er ganske sandt, hvad Philosophien siger, at Livet maa forstaaes baglænds. Men derover glemmer man den anden Sætning, at det maa leves forlænds. Hvilken Sætning, jo meer den gjennemtænkes, netop ender med, at Livet i Timeligheden aldrig ret bliver forstaaeligt, netop fordi jeg intet Øieblik kan faae fuldelig Ro til at indtage Stillingen: baglænds.

3)
Den græske filosof Sokrates er i mange sammenhænge tillagt citatet: Vore dages ungdom elsker luksus. Den har dårlige manerer, foragter autoritet, har ingen respekt for ældre mennesker og snakker, når den skulle arbejde. De unge rejser sig ikke længere op, når ældre kommer ind i et værelse. Den modsiger deres forældre, skryder op i selskaber, sluger desserten ved spisebordet, lægger benene over kors og tyranniserer lærerne.

LÆS OGSÅ: 10 ægte og to falske citater af Søren Kierkegaard

Det har han formentlig aldrig sagt. Forskning peger på, at citatet snarere komme fra komedien Skyerne skrevet af den græske poet Aristophanes.

4)
Følgende citat bliver af mange tillagt Albert Einstein, men også det er siden tilbagevist: Alle er et geni. Men hvis du dømmer en fisk efter dens evne til at kravle op i et træ, vil den leve hele sit liv i den tro, at den er dum.

5) Og følgende citat er ikke sagt af Cajus Petronius, embedsmand under kejser Nero, sådan som mange ellers tror: Vi arbejdede hårdt, men hver gang det begyndte at fungere, blev nye planer om omorganisering iværksat.

6) Dette citat er Nelson Mandela blevet taget til indtægt for at have sagt i 1994, men i virkeligheden blev det sagt af den spirituelle aktivist Marianne Willliamson to år tidligere.

Vores største frygt er ikke, at vi er utilstrækkelige. Vores største frygt er, at vi er magtfulde ud over alle grænser.

7) Citatet Ungdommen er spildt på de unge, bliver som regel tillagt den irske dramatiker George Bernard Shaw, og han har også sagt det, men den irske forfatter Oscar Wilde sagde det først.

LÆS OGSÅ: Ordsprog og udtryk, der stammer fra Bibelen

8) Nice guys finish last (Flinke fyre slutter sidst) er tillagt den amerikanske baseball manager Leo Durocher (1906-1991).

Det, han faktisk sagde, var (som en kommentar til baseball holdet New York Giants i 1946): Take a look at them. All nice guys. Theyll finish last. Nice guys finish last. Det er siden blevet udlagt, som at flinke fyre automatisk slutter sidst, men det var ikke det, han mente.

9)
Elementært, min kære Watson, blev aldrig sagt af Sherlock Holmes i Sir Arthur Conan Doyles bøger.

10)
Hvis bjerget ikke vil kommet til Muhammed, må Muhammed kommer til bjerget er ikke sagt eller skrevet af profeten Muhammed. Der er i hvert fald ingen beviser for det. Ordsproget kommer fra en genfortælling af historien om profeten fortalt af Francis Bacon i 1625.