100 kvinder om året føder efter skjult graviditet

De bringer både sig selv og barnet i potentiel fare, når kvinder skjuler deres graviditet og ikke modtager svangreomsorg. Mødrehjælpen vil nu hjælpe de sårbare gravide med styrket rådgivning og information

I Danmark har man ikke ret til at føde anonymt. I næste uge lancerer Mødrehjælpen under titlen ”Skjult gravid” en ny forebyggelsesindsats, der skal sikre rådgivning til sårbare gravide tidligere i graviditeten.
I Danmark har man ikke ret til at føde anonymt. I næste uge lancerer Mødrehjælpen under titlen ”Skjult gravid” en ny forebyggelsesindsats, der skal sikre rådgivning til sårbare gravide tidligere i graviditeten. Foto: Simon Læssøe/Ritzau Scanpix.

Læs første afsnit i serien om spædbarnet "Sofie", der i 1997 blev fundet på Ringsted Station, ved at klikke her.

På landets fødeafdelinger sker det cirka 100 gange om året, at en kvinde, der skal føde, dukker op ud af det blå. Og uden i hvert fald officielt at have været til jordemoder eller læge i løbet af sin graviditet. I næste uge lancerer Mødrehjælpen under titlen ”Skjult gravid” en ny forebyggelsesindsats, der netop skal sikre rådgivning til sårbare gravide tidligere i graviditeten.

Opgørelsen over de 100 kvinder stammer fra en undersøgelse foretaget af Vive, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, og indgår i rapporten ”Skjult graviditet”. Marie Jakobsen er chefanalytiker hos Vive og en af forfatterne til rapporten. Hun siger:

”Nogle kvinder skjuler graviditeten for personer i deres netværk – og i nogle tilfælde også for sig selv. Der kan være tale om kvinder i dyb krise som følge af overgreb eller traumatiske oplevelser. Nogle af kvinderne lever i voldelige parforhold eller i andre former for økonomiske eller psykologiske afhængighedsforhold. Andre kvinder skjuler ikke graviditeten for sig selv eller de nærmeste, men undlader at opsøge svangreomsorg i det offentlige sundhedsvæsen. Det kan for eksempel være uregistrerede migranter eller kvinder, der tidligere har fået tvangsfjernet et barn og frygter, at det samme kan ske igen.”

Ifølge undersøgelsen fra Vive vurderer fødeafdelingerne, at kvinden i 33 procent af tilfældene havde skjult sin graviditet for sig selv eller personer i sit netværk.

I 75 procent af tilfældene tog kvinden den nyfødte med sig hjem efter fødslen. De resterende 25 procent overvejede typisk bortadoption.

Formand for J ordemoderforeningen Lis Munk er overrasket over, at tallet er så højt, for ”det er bestemt ikke hverdagskost på landets fødeafdelinger”, som hun siger.

Som praktiserende jordemoder har hun selv et par gange oplevet, at en kvinde i fødsel er mødt op på hospitalet uden tidligere at have været i kontakt med sundhedsvæsenet.

”De kommer ind med udefineret ondt i maven og rytmiske smerter, som viser sig at være veer. Er der tid, prøver vi at tale med hende om, hvorvidt der er arvelige sygdomme eller måske et misbrug, vi skal kende til. I de tilfælde, hvor man har skjult sin graviditet, følger der som regel en historie med. Det er mit indtryk, at det er flygtninge og indvandrere, der opholder sig illegalt, vi nu møder på den måde. De henvender sig ikke til systemet, fordi de er bange for myndighederne,” siger Lis Munk.

I Danmark har man ikke ret til at føde anonymt, men der er i særlige tilfælde mulighed for at føde under diskretion.

”Vi kan give et erstatnings-cpr-nummer, så ingen udefra kan finde ud af, at du er indlagt. Heldigvis vælger langt de fleste fødende at opsøge os på hospitalerne, når først veerne tager til, men der er også en fare forbundet med at have skjult graviditeten hele vejen. Rent fysisk kan der være komplikationer, såsom forhøjet blodtryk, vand i kroppen eller svangerskabsforgiftning. Men psykisk er de også helt uforberedte på, hvad det vil sige at føde, og hvordan man mestrer det. En stor opgave er derfor at nå ud til de sårbare gravide tidligere i graviditeten,” siger formanden for Jordemoderforeningen.

Netop det er hovedformålet med en ny forebyggelses- og informationsindsats, som Mødrehjælpen står bag. Den er finansieret af satspuljemidlerne og vil blandt andet via en hjemmeside på flere sprog og opsøgende arbejde stille sig til rådighed for kvinderne. Projektet hedder ”Skjult gravid” og bliver lanceret den 1. september. Både dansk og international forskning peger på, at rådgivning på de sårbare gravides præmisser er afgørende.

Direktør i Mødrehjælpen Ninna Thomsen siger:

”Nogle gravide har brug for hjælp på afstand af systemerne og nærer af forskellige grunde mistillid til det eta-blerede sundhedsvæsen. Samtidig ved vi, at også de, som alle andre, søger på Google, når de er i tvivl om noget. Når nogen søger på ’abort’, ’anonymitet’ og ’adoption’, vil man automatisk komme forbi vores hjemmeside, hvor der er hjælp at hente.”

I få tilfælde dukker den gravide aldrig op på fødeafdelingen, men føder alene og efterlader måske sit barn i en skraldespand eller på et offentligt toilet og gør dermed barnet til hittebarn. Det var tilfældet på Ringsted Station for 23 år siden, hvor en nyfødt pige blev fundet i live. Netop den sag indleder Kristeligt Dagblad en serie om i dagens avis.

Læs første afsnit i serien om spædbarnet "Sofie", der i 1997 blev fundet på Ringsted Station, ved at klikke her.

Som abonnent på Kristeligt Dagblad kan du desuden nemt følge med, når der er nyt i serien. Hver gang et nyt kapitel er klar, modtager du en mail. Klik her og skriv dig op til at følge med i serien.