Bedsteforældre vil redde børnefamilien

Selvom Danmark har et af verdens mest udbyggede netværk af børnepasningstilbud, har bedsteforældrene stor betydning for det moderne familieliv. Var de der ikke, ville godt halvdelen af danske børnefamilier have svært ved at passe to fuldtidsjob og samtidig få familielivet til at fungere.

Det konkluderer en ny undersøgelse foretaget af Analyse Danmark for Ugebrevet A4.

Og langt de fleste bedsteforældre siger ja tak til jobbet. Ikke af pligt, som det ofte var tilfældet tidligere, men i høj grad af lyst. Og ofte også af etiske grunde, siger ældrepolitisk konsulent i Ældre Sagen, Margrethe Kähler. Af det omfattende fremtidsstudie, som foreningen for nylig har lavet, fremgår det, at mange bedsteforældre er opmærksomme på, hvor trængte nutidens børnefamilier ofte er, og derfor ser sig nødsaget til at hjælpe.

-- Der er opstået en klar bevidsthed om at tage hånd om familien, og mange bedsteforældre ser sig selv som ægteskabs- og familiebevarende. De giver udtryk for, at de er blevet klar over, at hjælper de ikke til, kan det slide familien ned, og det vil gå ud over børnebørnene, siger hun.

Det er tidens fokus på værdien af at være en familie og have et godt netværk, der har givet bedsteforældrene en stadig vigtigere rolle, mener Margrethe Kähler. Og den rolle har de taget til sig. Også for deres egen skyld.

-- Man skal ikke underkende, at deres hjælp også er en del af en selvrealisering. De oplever livsglæden fra børnebørnene som et friskt pust i en ellers måske lidt rutinepræget hverdag, og de siger, at det i høj grad er det, der er med til at holde dem unge.

En anden årsag til deres velvillige hjælpsomhed skal findes i, at dagens bedsteforældergeneration er dem, der selv blev forældre i kølvandet på 68'er-opgøret, mener seniorforsker Else Christensen fra Socialforskningsinstituttet. Særligt synet på det at være far ændrede sig i de år. De kom tættere på børnene og vil nu også gerne være tæt på børnebørnene.

Hjælpsomheden kan dog ende med at blive et problem, advarer hun.

-- Det kan ende med at blive så almindeligt at hjælpe til som bedsteforælder, at normen bliver, at man er en dårlig bedsteforælder, hvis man ikke står til rådighed. Og det er problematisk. For det, der gør tiden med børnebørnene glædelig for langt de fleste, er netop, at de selv vælger det, siger hun.

Bekymringen deles af erhvervspsykolog Pernille Rasmussen, der har skrevet bøger og holder foredrag om stress.

-- Jeg hører rigtig mange børnefamilier være frustrerede over ikke at kunne få arbejds- og familieliv til at hænge sammen, og det skaber et pres på bedsteforældrene. Men bedsteforældre er i dag friskere og har flere penge end generationen før dem. De har deres eget liv, og man kan ikke bare tage for givet, at de står til rådighed, siger hun.

henriksen@kristeligt-dagblad.dk

Fakta

Undersøgelsen

**Analyse Danmark har i en internet-baseret undersøgelse spurgt 875 forældre til børn under 16 år, om hjælp fra bedsteforældrene er vigtig for at få familie- og arbejdsliv til at hænge sammen. Det svarede 53 procent ja til. 32 procent svarede nej, men 15 procent hverken fandt bedsteforældrene vigtige eller uvigtige.