Når forholdet kører skævt, skal det tages i opløbet

De skilsmisseforebyggende PREP-kurser er internationalt set de mest virksomme, viser undersøgelse. I Danmark udbydes kurserne af Center for Familieudvikling, og 70 procent af de danske deltagere oplever, at kurserne mindsker konflikter

Når forholdet kører skævt, skal det tages i opløbet

For et lille års tid siden tog den 38-årige tømrer Martin Hansen fra Kalundborg og hans kone, Charlotte, der er fysioterapeut, nogle dage ud af kalenderen og drog over Kattegat og tog på kursus i at kunne snakke bedre sammen. På kurset fik de blandt andet talt sig frem til, at mens Martin godt kunne lide at blive hængende på arbejdet for at snakke med sine kolleger, syntes Charlotte, at det var irriterende, at hun aldrig vidste, hvornår han kom hjem. De er nu blevet enige om, at han ringer, hvis hjemkomsttidspunktet bliver væsentlige senere end aftalt.

Vi tog på kursus, fordi vi syntes, det var begyndt at gå skævt med os. Når man har travlt og har små børn, kan kommunikationen godt briste, så små hverdagsting kan blive til store problemer, siger Martin Hansen.

Kurset, han var på, var et såkaldt PREP-kursus arrangeret af Center for Familieudvikling. Et forløb, hvor man får talt sig ind på livet af hinanden, får hjælp af undervisere til at komme rigtigt ind i samtalerne og bliver udstyret med en række redskaber til at finde løsninger sammen. Men som Martin Hansen ser det, er der ikke en standardløsning, som gælder for alle parforhold.

Jeg oplever, at man selv laver sine egne modeller ud fra de redskaber, man får, siger han.

Martin og Charlotte Hansen har været kærester i 12 år og ægtefolk i otte år. Deres to børn er tre og syv år. Det var et vennepar, der selv havde haft gavn af et PREP-kursus, som anbefalede det, og i dag er ægteparret enig om, at det havde en gavnlig effekt at tage sig tid at tale dybt om tingene med hinanden.

LÆS OGSÅ: Skilsmisseforebyggelse bliver en folkesag

Om alternativet havde været skilsmisse er ikke sikkert, men Martin Hansen fortæller, at det var oppe at vende under kurset, om løsningen var at gå hver til sit. Det blev de imidlertid hurtigt enige om, at det ikke var.

Det er nok fornuftigt at tage sådan et kursus i god tid. Hvis først tingene er nået så langt ud, at den ene ikke gider den anden, er det nok for sent, siger han.

I går udkom SFI-rapporten Parinterventioner og samlivsbrud, som dokumenterer, at der findes en række metoder til at forebygge skilsmisse ved at lære parterne nogle metoder til at kommunikere med hinanden.

De tre metoder, som har en klart dokumenterbar effekt, er det amerikanske system PREP, det schweiziske CCET og det tyske EPL. Størst effekt har PREP, som også er den eneste af metoderne, der er prøvet af på dansk grund.

Netop det danske forsøg med PREP er ikke tilrettelagt på en måde, som gav målbare resultater, men Center for Familieudvikling har netop offentliggjort en evaluering baseret på spørgeskemaer til de cirka 1100 deltagere, der har været på kursus siden 2012, og den vidner om stor tilfredshed.

70 procent svarer, at kurset har mindsket deres konfliktniveau, og 55 procent har i høj grad eller meget høj grad oplevet, at parrets kommunikation er blevet bedre. Inden kurset gav 61 procent af deltagerne udtryk for, at de skændtes dagligt. Tre måneder efter kurset var dette faldet til 24,6 procent.

Disse resultater får den norske samlivsforsker Frode Thuen, dr.psychol. ved Bergen Universitet, til at konkludere, at både par og deres børn har stor gavn af kurserne:

Resultaterne giver en klar indikation på, at PREP-kurset har positive effekter på deltagerne. Det gælder både i forhold til kursisternes tilfredshed med deres parforhold, oplevelsen af konflikter i parforholdet og risikoen for samlivsbrud. Dertil ser det ud til, at kursusdeltagerne også har udviklet bedre psykisk trivsel af at deltage på PREP-kurset, og at det har haft effekt på deres børns trivsel.

Også afdelingsleder ved SFI Anne-Dorthe Hestbæk mener, at PREP-kurser er værd at investere i, men i første omgang fordi flere kurser og bedre undersøgelser af deres effekt vil give større indsigt.

Vores viden om PREP-kurser stammer især fra USA, og det giver anledning til overvejelser om, hvorvidt resultater herfra kan overføres til Danmark. Der kan være andre forventninger til kærlighed og parforhold, som bunder i andre værdier og et andet forhold til tro, som stiller danske par anderledes. I Danmark anses skilsmisse ikke for så stor en trussel som i USA, og vi mangler endnu at dokumentere, hvordan PREP fungerer sammen med det danske frisind, siger hun.

For Martin Hansen har hensynet til børnenes trivsel spillet ind, men han betoner, at det ikke har været den afgørende faktor for ham og hans kone:

Mine forældre blev skilt, da jeg var otte år, og jeg kan godt huske, at det ikke var sjovt. Men jeg mener ikke, at man skal blive sammen for børnenes skyld, hvis det ikke fungerer. Det afgørende ved kurset har for mig været, at vi har fået åbnet for at sige en masse ting til hinanden, vi ellers ikke havde fået sagt.