Prøv avisen

Det bliver mere utydeligt, hvad Det Etiske Råd er her for

SVEND ANDERSEN,TEOLOG 9/8.04FOTO LEIF TUXEN Foto: Leif Tuxen.

Det Etiske Råd kritiseres fra flere sider for at være overflødigt. Svend Andersen, professor i etik ved Aarhus Universitet og tidligere næstformand i rådet, mener, at tiden er inde til at se på, om vi overhovedet skal have et etisk råd

Det Etiske Råd har den seneste tid været skydeskive for massiv kritik. Rådets første formand, Else Marie Sejr Larsen, har i Kristeligt Dagblad ytret, at rådet ikke har samme væsentlige betydning i dag som dengang, og grundlæggeren af selve idéen om et etisk råd, den tidligere venstremand og senere radikale politiker Bjørn Elmquist, kalder i Morgenavisen Jyllands-Posten rådet for degenereret og en blindtarm. Flere politikere ønsker desuden en evaluering af rådet, og det har nu fået formanden for Udvalget vedrørende Det Etiske Råds
Sammensætning, Birgitte Josefsen (V), til at bede sundhedsminister Nick Hækkerup (S) om et møde om en mulig evaluering af Det Etiske Råd. Kritikken mødes også hos flere tidligere medlemmer af Det Etiske Råd, deriblandt Svend Andersen, teolog og professor i etik ved Aarhus Universitet, der var med i rådet fra begyndelsen, en overgang som rådets næstformand.

LÆS OGSÅ: Det Etiske Råd er kontoret for eftertanke

Svend Andersen, du har rejst spørgsmålet om, hvorvidt Det Etiske Råd har udspillet sin rolle. Hvad mener du?

Dengang rådet blev nedsat for 27 år siden, var man begyndt at eksperimentere med reagensglasbørn på Rigshospitalet. Det var sensationelt, at det overhovedet kunne lade sig gøre at få børn på denne måde pludselig kunne man lave det helt tidlige menneskeliv i laboratoriet og foretage forsøg på mennesket i laboratoriet. Samtidig var man i gang med at kortlægge den menneskelige arvemasse, og det åbnede for helbredelse via genteknologi. Det var så dybdegående nye muligheder, som gjorde det nødvendigt at finde rådgivning udefra, før man kunne træffe politiske beslutninger. Det var ikke kun i Danmark, at der var sådan et behov. Man nedsatte et etisk råd i Frankrig og sidenhen i andre lande, og man begyndte efterhånden at arbejde med det i EU.

Men er det ikke for nemt at sige, at rådet var vigtigere dengang, hvor du var medlem?

Man kan ikke bestride, at de forskellige former for bioteknologiske muligheder ikke længere har samme sensationelle karakter i offentligheden. I dag er reagensglasbehandling blevet rutine. Og det samme gælder foster-diagnostik. Dengang sagde man, at børn med mindre handicap også børn med Downs syndrom har lige så meget ret til at være her som normale børn. Men i dag har vi accepteret, at alle gravide får foretaget fosterdiagnostik. Man kan altså sige, at vi nu lever med forsøg på befrugtede æg, reagensglasbørn, fertilitetsbehandling og organdonation. Ved siden af de områder er der en masse andre etiske problemstillinger. Men jeg er ikke sikker på, at de problemer er så markante, at det er nødvendigt, at vi har et etisk råd til at diskutere dem.

Men er det ikke bare fordi, at etikken har ændret sig, og det er en anden type dilemmaer i dag?

Jeg har svært ved at få øje på de store etiske dilemmaer. Nogen vil pege på aktiv dødshjælp, der dukker op igen og igen. Men politikerne har jo taget stilling i den sag og mener ikke, vi skal have aktiv dødshjælp.

I dag kommer Det Etiske Råd med udtalelser og arbejder med nye etiske problemstillinger såsom behandlingsturisme, bæredygtige fødevarer og neuroetik mener du, at de emner er mindre vigtige end de emner, I behandlede i 1980erne og 1990erne?

Nej, det vil jeg ikke sige. Men i og med, at det er bredere og mere diffuse emner, bliver det mere utydeligt, hvad det er, Det Etiske Råd er her for.

Hvad er dit forslag til, hvad der skal ske med Det Etiske Råd?

Man skulle måske undersøge, om Det Etiske Råd er det rette organ til at kanalisere etiske overvejelser ind i den politiske proces. Og nu er det 10 år siden, at man ændrede loven, sådan at rådet også fik til opgave at forholde sig til miljøetiske problemer. Spørgsmålet er, om det var klogt at brede rådets arbejdsområde ud? Desuden synes jeg, man skal se på, hvordan medlemmerne bliver udvalgt.