Prøv avisen
Spørgsmål svar

Ungdomsarbejdsløshed er Europas største svøbe

Arbejdsløse på jobcenter i Skelbækgade. Foto: Lars Bahl/BAM/Scanpix

Det store mål er at skabe flere arbejdspladser i Europa, siger den konservative kandidat til EU-Parlamentsvalget Bendt Bendtsen

Bendt Bendtsen, du er kandidat for Det Konservative Folkeparti. Hvad bliver dit vigtigste mål som medlem af Europa-Parlamentet?

"Den største svøbe i Europa er, at der er en masse unge mennesker, som ikke har noget at tage sig til. Vi ved, at 80 procent af alle nye jobs skabes i små og mellemstore virksomheder, og vi har brug for at få skabt flere arbejdspladser i den private sektor. Derfor arbejder jeg for at give bedre adgang til kapital for de små og mellemstore virksomheder og bedre adgang til markeder uden for Europa. Desuden skal virksomhederne pålægges færre administrative byrder. Jeg besøgte en jysk byggevirksomhed. Det tog dem to år at få godkendt et anlæg, når det skulle eksporteres til Tyskland, men når de eksporterede samme anlæg til England, var godkendelsesproceduren meget kortere."

Hvordan vil du nå de mål som blot et ud af 751 medlemmer?

"Jeg har den fornøjelse, at arbejde for små og mellemstore virksomheders interesser. I Europa-Parlamentet bliver jeg ofte slet ikke betegnet som dansker, men som manden, der taler de små og mellemstore virksomheders sag."

I debatten om vandrende arbejdstagere tager næsten alle kandidater afstand fra at gøre EU til en social union, men hvorfor er det perspektiv så skræmmende?

"Jeg går meget ind for arbejdskraftens frie bevægelighed, men jeg har det på samme måde som den konservative folketingsgruppe på Christiansborg. Jeg mener ikke, at EU skal være en social union. Vi skal ikke betale børnecheck til andre EU-borgere. Til gengæld skal der være mere EU i forhold til kriminalitetsbekæmpelse. Ifølge politiet bliver op til 60 procent af indbruddene på Sjælland begået af østeuropæiske tyve."

EU-landene bliver vævet tættere og tættere sammen. Hvad bør endemålet for den europæiske integration være efter din mening?

"Der er grænser for, hvor stort EU kan blive. Personligt går jeg ikke ind for, at Tyrkiet skal være medlem, men der er stadig nogle Balkanlande som for eksempel Serbien, der bør være med. Det gælder om at få de østeuropæiske lande til at stige i værdi. Da Polen blev medlem af EU, var bruttonationalproduktet nærmest det samme i Polen og Ukraine. I dag har Polen tredoblet sit BNP i forhold til Ukraine, og Danmark har en eksport på små 20 milliarder om året til Polen. Vores støtte til Østeuropa er en slags ulandshjælp i nærområdet. Som nylig morfar må jeg sige, at det er en fantastisk investering i fremtiden, så kommende generationer også kan opleve fred og frihed."

Hvad er det værste, du kan sige om EU?

"Der er nogle tåbeligheder, vi ikke kan komme af med. Det er for eksempel det rejsecirkus, vi har til Strasbourg. Frankrig har påført EU kravet om, at plenarsamlingen skal holdes i Strasbourg, selvom deltagernes 200 kontorer ligger i Bruxelles."

Hvad er det bedste, du kan sige om EU?

"EU har skabt frihed og fred i generationer."