Prøv avisen

Elever får højere karakterer uden lektier

Nu viser resultater, at elever, der laver lektier i undervisningstiden, får et højere karaktergennemsnit end elever i almindelige klasser.

Helt ny forskning viser, at elever får højere karakterer, hvis de ikke får lektier for. Resultaterne sætter spørgsmålstegn ved værdien af det traditionelle hjemmearbejde, og derfor må skolen revurdere sin måde at undervise på, mener formand for skolelederne

Lektier behøver ikke længere være et slidsomt arbejde, som skoleelever laver hjemme ved køkkenbordet efter skoletid. Stadig flere skoler eksperimenterer med nye måder at gribe det traditionelle hjemmearbejde an på, og det giver pote. Det viser ny forskning, der i dag offentliggøres i rapporten ”Næsten lektiefri læringsrum” i forbindelse med et større lektieprojekt.

Igennem to år har ni VUC-klasser med i alt 140 elever og 15 lærere været en del af et forsøg, der bytter det traditionelle hjemmearbejde ud med lektieintegreret undervisning, der betyder, at læreren afsætter en del af undervisningstiden til, at eleverne kan arbejde med deres opgaver. Nu viser resultater, at elever, der laver lektier i undervisningstiden, får et højere karaktergennemsnit end elever i almindelige klasser. Resultaterne kaster nyt lys over den traditionelle sammenhæng mellem klasseundervisning og hjemmearbejde, som har præget skolen gennem de seneste 200 år.

”Konklusionerne viser, at eleverne er mere aktive og engagerede. Med lektieintegreret undervisning bliver læreren vejleder frem for kontrollør, og man kan gå direkte til opgaven, fordi alle har læst,” siger Flemming B. Olsen, der står bag rapporten og forsker i lektiers betydning for indlæring ved Syddansk Universitet.

Han mener, at det er begrebet samtidighed, som udgør den største forskel mellem lektieintegreret og traditionel undervisning.

”Eleverne arbejder med tingene samtidigt og har læreren lige ved hånden. Dermed bliver lektier ikke en individuel disciplin, men et fællesskab, der styrker oplevelsen af at gå i skole. Konsekvensen er et større engagement, og det smitter af på undervisningen, lærerne og klasserumskulturen. Læreren, der tidligere var forbeholden for at spørge ud i klassen, kan nu spørge frit, fordi han ved, at alle har forberedt sig,” siger Flemming B. Olsen.

Tidligere på året skrev Kristeligt Dagblad, at hver fjerde danske folkeskole har integreret lektier som en del af undervisningen i en eller flere klasser. Den positive virkning for VUC-kursisterne kan også gavne folkeskolens elever. Det mener Flemming B. Olsen, som bakkes op af Claus Hjortdal, der er formand for Skolelederforeningen.

”Jeg forholder mig meget positivt til lektieintegreret undervisning. Lektier har en opdragende funktion, hvor eleverne lærer at arbejde med stoffet og forberede sig til undervisningen. Der er mange måder at give lektier for på, og det lektieintegrerede fokus åbner op for nye undervisningsformer,” siger Claus Hjortdal, som håber, at den nye folkeskolereform netop kan give plads til mere fordybelse i skolen.

”Det er ikke alle børn, der har forældre, som kan hjælpe dem med lektierne. Den lektieintegrerede undervisning kan optimere læringen ved at give fordybelsestid, hvor børnene bedre kan koncentrere sig, og de dygtige elever kan grave sig ned i supplerende stof,” siger han.

Claus Hjortdal tror på, at lektier kan implementeres som en del af undervisningen i praksis.

”Vi bliver nødt til at øve os på denne nye måde at arbejde på. Det kan vi gøre ved at sætte fokus på den understøttende undervisning, der kan bryde den negative sociale arv og hjælpe eleverne ud af en ond lektiecirkel.”

Peter N. Allerup, der er professor på Center for Grundskoleforskning ved Aarhus Universitet, møder resultaterne i den nye rapport med en vis skepsis.

”Et sådant projekt kan have en placeboeffekt. Når man er med i et forsøg, bliver man meget bevidst om sig selv og de spørgsmål, man får stillet. Det hjælper på humøret og dermed også på karakteren. Jeg er ikke modstander af lektieintegreret undervisning, men jeg kan godt være skeptisk over for den grad af virkning, som rapporten hævder,” siger han.