De yngste elever lider nu også af eksamensangst

Eksamensangst er begyndt at påvirke elever helt ned i de mindste klassetrin. Det er resultatet af en stadig mere præstationspræget kultur, men også af, at vi ofte bruger tests og prøver forkert, mener forsker

”Vi kan høre, at der selv i de mindre klassetrin er opstået en tankegang om, at man ikke vil skuffe hverken sig selv, sin lærer eller sine forældre."
”Vi kan høre, at der selv i de mindre klassetrin er opstået en tankegang om, at man ikke vil skuffe hverken sig selv, sin lærer eller sine forældre.".

Det er ikke kun skoleelever i 9. klasse, der i disse dage er pressede over eksaminer og i nogle tilfælde udvikler angst. Det samme er begyndt at ske i de mindre klassetrin, helt ned til 3.-4. klasse, advarer skolepsykologer, en forsker og eleverne selv om.

Hos Danske Skolelever får man stadig flere henvendelser fra stadig yngre elever, der har det svært med de test og prøver, som er indført allerede fra 0. klasse.

Også flere lærere oplever børn, der nægter at tage prøverne, går i baglås under prøverne eller bliver kede af det, når de efterfølgende sammenligner resultaterne.

Årsagen skal findes i den generelle tendens, at unge i dag stiller meget høje krav til sig selv. Det siger skoleelevernes formand, Miranda Wernay Dagsson.

”Vi kan høre, at der selv i de mindre klassetrin er opstået en tankegang om, at man ikke vil skuffe hverken sig selv, sin lærer eller sine forældre. Prøverne fylder virkelig meget, for langt de fleste har et stort behov for at vise, hvad de kan,” siger hun.

Den samme udvikling oplever man i forældreforeningen Skole og Forældre, hvor en del forældre til især sårbare børn er begyndt at henvende sig med bekymringer om, hvordan præstationskulturen vil påvirke deres barn. Det gælder ikke mindst, hvis det er højt begavet og derfor har høje forventninger til sig selv.

Udviklingen er dybt foruroligende, mener formand for Pædagogiske Psykologers Forening, Bjarne Nielsen. Han har også hørt eksempler på, at selv de mindste elever reagerer negativt på faglige test og prøver. Og han frygter, at politikernes planer om at indføre adgangsbegrænsninger på ungdomsuddannelserne blot vil få eksamensangsten til at eskalere. For så begynder afgangsprøverne i 9. klasse faktisk at betyde noget.

”Vi har kæmpet med eksamensangst i mange år, men at den er begyndt at opstå så tidligt er helt katastrofalt. Nogle børn har svært ved at være robuste eller realistiske nok til at håndtere presset, og konsekvensen er, at man ikke bare skiller de fagligt dårligste ud, men også alle dem, der blot har for høje forventninger til sig selv,” siger Bjarne Nielsen.

Også forskningsleder på VIA University College Andreas Rasch-Christensen er bekymret over udviklingen, som han især ser som en konsekvens af, at hele testsystemet i folkeskolen ofte bruges forkert og på en måde, der ikke giver eleverne gode nok redskaber til at bruge testresultaterne på en hensigtsmæssig måde.

”Test og prøver selv i de mindre klasser kan sagtens virke motiverende og læringsfremmende. Men det er en balancegang, som ikke alle elever mestrer, og som kræver en meget tæt dialog mellem lærer og elev i forhold til at forstå og bruge resultaterne. Der har vi stadig en ret ung testkultur i forhold til mange andre lande, og eksempler på eksamensangst i 4. klasse gør det tydeligt, at vi endnu ikke har fundet det rette forhold mellem læring og test,” siger Andreas Rasch-Christensen.