Anklaget i sag om pligt til at hjælpe fik nedsat straf i landsretten

Kvinde, der efterlod psykisk syg fastklemt i mose, fik mildere straf ved landsretten

Lisbeth Rosenfold, som er anklaget for at lade Minna Michelsen sidde fastklemt og dø i et mosehul, fik nedsat straf.
Lisbeth Rosenfold, som er anklaget for at lade Minna Michelsen sidde fastklemt og dø i et mosehul, fik nedsat straf. Foto: Klaus Holsting.

I Danmark er det ikke bare ulovligt at begå ugerninger, men også ulovligt at undlade at gøre gode gerninger.

Da Lisbeth Rosenfold sidste sommer efterlod den psykisk skrøbelige Minna Michelsen fastklemt i et mosehul syd for Nykøbing Falster, gjorde hun sig skyldig i sidstnævnte. Det fastslog landsretten i går, da Lisbeth Rosenfold blev idømt et års ubetinget fængsel for at undlade at hjælpe et andet menneske i nød.

Dommen var dog betydeligt mildere end den dom på 18 måneders fængsel, som Lisbeth Rosenfold i februar blev idømt ved byretten, og selvom forsvarsadvokat Harry Tschernja havde håbet på en frifindelse, er han tilfreds med sagens udfald.

”Jeg er jo ikke ufattelig lykkelig, men rimelig tilfreds. Sagen er principiel, da der er meget få sager af denne type. Derfor tror jeg ikke, at dommerne har villet lægge for hårdt ud. Det er kommet min klient til gode,” siger Harry Tschernja.

Lisbeth Rosenfold efterlod en juninat sidste år Minna Michelsen fastklemt i en mose, som de to kvinder havde forsøgt at krydse for at skyde genvej. Minna Michelsen døde efterfølgende af tørst og udmattelse. Forsvaret har hele tiden lagt væk på, at Lisbeth Rosenfold, der har en lettere hjerneskade, ikke forstod sagens alvor og derfor ikke bør straffes for, at hun ikke sørgede for hjælp til den nødstedte kvinde.

Sagen blev efter dommen i byretten anket af såvel forsvarer som den offentlige anklagemyndighed, da der kun findes få fortilfælde af sager, hvor den anklagede er blevet dømt for ikke at hjælpe et andet menneske i livsfare. Sagen om den efterladte kvinde i mosen kan derfor få betydning for fremtidig retspraksis. Fra den offentlige anklager Kristian Braad lyder det, at der endnu ikke er taget stilling til, hvorvidt sagen skal ankes endnu engang.

”Vi tager landsrettens dom til efterretning og vil drøfte sagens udfald i statsadvokaturet,” siger Kristian Braad.

Lisbeth Rosenfold var ikke selv til stede i retten, da hun blev idømt de 12 måneders ubetinget fængsel, hvoraf godt halvdelen var for at forlade Minna Michelsen i sumpen, mens resten handlede om forskellige sager om tyveri og hærværk.