Prøv avisen

Danske kvinder får oftere en dom for vold

Tidligere blev vold fra kvinder accepteret i vid udstrækning, men tendensen har ændret sig. Blandt andet på grund af et generelt ændret syn på vold, men også fordi kvinder i stigende grad reagerer ligesom mænd. Foto: Modelfoto

En ud af otte voldsmænd er nu en kvinde, viser ny statistik. Det skyldes et ændret syn på at anmelde vold, men også, at kvinders reaktionsmønstre generelt nærmer sig mænds, mener forskere

Også i voldsstatistikken er der udvikling i ligestillingen. Det fremgår af Danmarks Statistiks Årsrapport, der udkom i går.

Der var således 1261 kvinder, der blev dømt for vold i 2012. Det er fire gange så mange som i 1990. Og dobbelt så mange som for 10 år siden.

Dermed er en ud af otte voldsmænd nu en kvinde. For 30 år siden var det en ud af 25.

Sidste år faldt antallet af voldsdomme en smule hos kvinderne, men fagfolk kalder alligevel udviklingen markant. De vil dog ikke konkludere for hårdt, hvad årsagerne kan være. Noget skyldes helt sikkert reelt mere vold fra kvinder, men en væsentlig forklaring er også, at vi i dag generelt oftere anmelder vold. Også hvis den er begået af en kvinde, siger forskningschef i Justitsministeriet Britta Kyvsgaard:

”Kvinders vold blev tidligere i ret ringe grad meldt til politiet, men i dag er det nok mere accepteret, at også kvinder kan være voldelige, og at denne vold også bør retsforfølges. Og det er vel egentlig ikke så overraskende.”

Langt størstedelen af volden fra kvinder sker uden våben, men der er også lidt flere tilfælde af mere alvorlig vold, viser en rapport fra Det Kriminalpræventive Råd.

Her mener analytiker Rannv Møller Thomsen, at en forklaring på voldsudviklingen kan være ændrede adfærdsmønstre blandt kvinderne, for eksempel deres alkoholvaner, som stadig mere ligner mændenes. I næsten halvdelen af voldstilfælde er gerningsmanden nemlig beruset.

Hun ser dog også et generelt ændret syn på vold som den primære årsag til, at flere kvinder anmeldes for vold.

”Vi er blevet mindre tolerante over for vold i det hele taget, men også over for vold fra kvinder, som tidligere er blevet accepteret i vid udstrækning. Måske fordi det har været underbelyst og tabubelagt,” siger hun.

Kenneth Reinicke er køns- og mandeforsker på Roskilde Universitet og ser udviklingen som udtryk for ét af mange eksempler på, at kvinderne de senere år i stigende grad tilegner sig traditionelt mandlige reaktionsmønstre. En anden og bredere forklaring er, at vi er blevet mere bevidste om, hvad vold er, siger han:

” Vi snakker meget om vold og bliver i arbejdsmiljøundersøgelser spurgt, om vi er blevet udsat for det. Det betyder, at vi forholder os til det som vold, hvor man før i tiden måske kaldte det 'husspektakler'. Det lyder jo nærmest lidt hyggeligt. Udøvelse af vold er blevet kulturelt og samfundsmæssigt uacceptabelt. Vi er blevet mindre tolerante over for det og dermed også bedre til at anmelde det.”

Det er blandt de 15-17 årige piger, at volden er mest udbredt, og det er også her, forskellen mellem kønnene for alvor udligner sig i disse år. Der er her blot dobbelt så mange voldelige drenge som piger. Tilnærmelsen skyldes dog lige så meget, at vold blandt unge generelt falder i disse år, påpeger Rannv Møller Thomsen.

”Volden falder klart mest hos mændene, så derfor kan man sige, at det lige så meget er mændene, der nærmere sig kvinderne, som det er omvendt,” siger Rannv Møller Thomsen.