Ligestilling nærmer sig i voldsstatistikker

Forskellene på mænd og kvinder er enorme, når man kigger i kriminalstatistikkerne. Men inden for kategorien voldsforbrydelser haler kvinderne i stigende grad ind på mændene

Andelen af kvinder i statistikken over voldsdømte bliver fortsat større, men en lignende udvikling ses ikke i andre kategorier som indbrud og biltyveri. Udviklingen kan skyldes, at alkoholforbruget overordnet set er steget.
Andelen af kvinder i statistikken over voldsdømte bliver fortsat større, men en lignende udvikling ses ikke i andre kategorier som indbrud og biltyveri. Udviklingen kan skyldes, at alkoholforbruget overordnet set er steget.

Der er meget få statistikker, hvor mænd og kvinder er mindre lige i dag end på listen over strafferetslige afgørelser. For hver kvinde, der i 2012 begik indbrud, var der 25 mænd. Og cirka 14 gange så mange mænd som kvinder begik biltyveri samme år.

Det er der ikke meget nyt i. Ifølge en rapport fra Justitsministeriet i januar har forskellene mellem mandlig og kvindelig kriminalitet nemlig ikke udjævnet sig i løbet af 30 år hvis man ser bort fra voldsepisoder. For i den ene kategori nærmer vi os ligestilling, og det har vi gjort løbende i snart 30 år. I 1985 var voldsdomme 25 gange oftere mod en mand end en kvinde. Ifølge sidste års tal fra Danmarks Statistik drejer det sig nu kun om otte gange så mange mænd som kvinder.

Det er egentlig ikke så underligt, mener Britta Kyvs-gaard, forskningschef i Justitsministeriet.

Overalt i samfundet udlignes forskellene mellem mænd og kvinder, og derfor burde udviklingen være det samme inden for kriminalitet, siger hun. Så det er egentlig mere nærliggende at spørge, hvorfor forskellene ikke udjævner sig i de andre kategorier.

Artiklen fortsætter under annoncen

Et bud kunne være, at kvinder helst begår kriminalitet alene:

”Generelt kan de former for kriminalitet, kvinder typisk begår, siges at være karakteriseret ved, at den kan begås af den enkelte kvinde alene og med et direkte udbytte altså uden kontakt med hælere og kriminelle miljøer, og uden at det kræver forcering af låse eller døre. Det er måske også i forlængelse heraf, vi skal forstå, hvorfor det er på voldsområdet, at kønsforskellene udjævnes og ikke i for eksempel tilfælde af indbrud,” siger hun.

Sidste år blev 1166 kvinder i Danmark kendt skyldige i en voldsforbrydelse. Et fald på knap 100 i forhold til året før. Dette skal dog tilskrives det generelle fald i kriminaliteten i Danmark, for andelen af kvinder i statistikken over voldsdømte bliver fortsat større.

Men en lignende udvikling er svær at se i andre kategorier som indbrud og biltyveri, siger også Annika Snare, forhenværende lektor i kriminologi ved Københavns Universitet, hvor hun blandt andet har forsket i kvinder som lovovertrædere. At udviklingen kun er at finde i kategorien voldsforbrydelser, kan skyldes meget simple årsager, mener hun:

”Dels har kvinder ikke samme forhold til biler som unge mænd, og det, tror jeg, er forklaringen på, at kvinder ikke i høj grad laver biltyveri. I forhold til indbrud har kvinder aldrig været og er stadig ikke aktive. De er mere tilbøjelige til at lave tricktyverier for eksempel,” siger hun.

At kvinderne nu fylder mere i voldsstatistikkerne skyldes ifølge Annika Snare, at alkoholforbruget er steget. Alkohol og vold hører nemlig sammen, siger hun og tilføjer, at vi i samme periode er blevet bedre til at anmelde voldsforbrydelser.